Jordánsko

0
Wádí Rum 2 Jerash 1 Wádí Rum 8 Wádí Rum 7 Betánie Zajordánská Aqaba 1 Jordansko Petra Jerash 7 Jerash 6 Jerash 5 Jerash 4 Jerash 3 Hora Nebo 3 Hora Nebo 2 Hora Nebo 1 Jerash 3 Wádí Rum 5 Wádí Rum 4 Wádí Rum 3 Wádí Rum 1 Umm Qais 1 Shobak 1 Qusair Amra 1 Petra 3 Petra 2 Mrtvé moře 2 Mrtvé moře 1 Machaerus 1 Madaba 1 Kerak 1 Jerash 11 Jerash 10 Jerash 9 Jerash 8 Jordansko Wadi Rum Jordansko-Petra_II

Zájezd pořádá

Mayer & Crocus s.r.o.
Heydukova 1589/6, 18000 Praha 8

Jordánsko / Ammán
Cena od: 38 990
V nabídce od: 13.11.2007
Kód zájezdu: 623

 • ubytování: hotelubytování: hotel
  strava: polopenzestrava: polopenze
  doprava: leteckydoprava: letecky
  • Poznávací zájezdy
  • Památky a umění
  • Krásy přírody

Připravili jsme pro vás podrobné putování po Jordánském království. Jordánsko nabízí obrovské množství památek z dlouhého období lidské civilizace, která se v těchto oblastech rozvíjela a zanechala zde velkolepé památky. Najdete zde jak přírodní zajímavosti v pouštních krajích Wádí Rum a u Mrtvého moře, místa spojená s putováním Mojžíše z Egypta, tak zejména světoznámou perlu pouště, růžové skalní město Petra.
Zájezd připravila Mgr. Lucie Leikepová.


Ubytování: hotel

Strava: polopenze

Doprava: letecky

Program zájezdu

1. den: Let Praha – Ammán , přílet do Ammánu , ubytování.

2. den: Polodenní výjezd k pouštním hradům a zámečkům východně od Ammánu . Jedinečná fresková výzdoba v zámku QUSAIR AMRA (UNESCO) – zámeček umájovských princů a chalífů z 8. stol. QASR AL-KHARANA – hrad postavený Umájjovci v r. 711, který sloužil jako rezidence chalífů. Odpoledne prohlídka AMMANU – Citadela, římské divadlo pro 6000 diváků, moderní mešita krále Abdullaha I.

3. den: Údolí Jordánu a místo křtu Ježíše v BETÁNII ZAJORDÁNSKÉ (UNESCO), rozlehlý areál na hranicích s Izraelem, jedno z nejvýznamnějších míst pro křesťanství, místo, kde působil Jan Křtitel, kde v řece Jordán křtil zástupy z Judska a kde pokřtil i Ježíše. Odpoledne odpočinek u MRTVÉHO MOŘE .

4. den: Přejezd tzv. Královskou silnicí. Zastávka u největšího jordánského údolí WÁDÍ AL-MUJIB. Prohlídka největšího a nejlépe dochovaného křižáckého hradu v Jordánsku KERAK a menšího, ale velice pěkně umístěného křižáckého hradu SHOBAK. Dojezd do Petry na nocleh.

5. den: Celodenní putování unikátním skalním městem PETRA (UNESCO): hlavní město Nabatejského království. Putování krásnou krajinou, mezi stavbami ve skalách i ve volné krajině – soutěska Síq dlouhá 1200 metrů, Pokladnice, divadlo, nádherné fasády hrobek, volně stojící chrámy, dva byzantské kostely, z toho jeden s krásnými mozaikami. Odehrával se zde i závěr filmu Indiana Jones a poslední křížová výprava.

6. den: Terénními auty výlet mezi jedinečné pouštní útvary (červenavé, fialové i hnědé barvy) ve WÁDÍ RUM (UNESCO) – místo spojené s legendárním Lawrencem z Arábie, uvidíme bizarní skalní útvary i malé písečné duny, skalní mosty, kaňon Khazali se starými nápisy a skalními rytinami. Přejezd do Aqaby na nocleh.

7. den: Celodenní pobyt v AQABĚ u Rudého moře. Fakult. možnost lodního výletu - prosklené dno, pozorování podmořského života korálových útesů Rudého moře, koupání.

8. den: Přejezd pouštní dálnicí z Aqaby zpět na sever. UMM AR-RASAS (UNESCO) - bývalý římský vojenský tábor (castrum) a od 5.st. město. Celkem zde stálo 16 kostelů a v některých se dochovaly nádherné mozaikové podlahy. MADABA s byzantskými mozaikami (slavná mapa Svaté země z r. 560) a další významné památky z rané doby křesťanství, množství mozaik i dalších zajímavostí. Dojezd do Ammánu.

9. den: JERASH (Gerasa) – nejvýznamnější archeologická lokalita z dob Římské říše v Jordánsku, dobře dochované starověké stavby – divadla, několik lázní a chrámů, sloupové kolonády, oválné fórum. Ajjúbovský hrad AJLUN v krásné lesnaté krajině s dalekými výhledy do kraje, který je jedním z mála muslimských hradů postavených na obranu proti křižákům. Další antická lokalita a druhé město tzv. Decapole UMM QAIS (Gadara) - výhledy do tří států - Jordánska, Izraele a Sýrie (na Galilejské jezero, Golanské výšiny, údolí řek Yarmuk a Jordán).

10. den: Putování po stopách Mojžíše i raně křesťanských poutníků: HORA NEBO, odkud se Mojžíš díval do země zaslíbené a kde také zemřel. Pamětní Mojžíšův kostel s mnoha nádhernými mozaikami. Dokončení prohlídky Ammánu.

11. den: Let Ammán – Praha.

Termíny a ceny

březen 2023

09.03. - 19.03.23 čtvrtek - neděle
polopenze letecky (Praha)
38 990 Kč
cena za 11 dní (10 nocí)

listopad 2023

02.11. - 12.11.23 čtvrtek - neděle
polopenze letecky (Praha)
39 990 Kč
cena za 11 dní (10 nocí)

Cena obsahuje

 • letecká přeprava Praha – Ammán – Praha vč. tax
 • transfery klimatizovaným minibusem nebo autobusem
 • 10x ubytování v hotelích 3*
 • 9x polopenze
 • český a místní průvodce
 • terénní auta ve Wadi Rum
 • vyřízení jordánského víza

Cena neobsahuje

 • vstupy v Jordánsku (zajišťujeme formou Jordan Passu, info rozesílá CK cca měsíc předem)
 • bakšišné
 • V závislosti na změně letového řádu může být zájezd prodloužen o jeden den. V takovém případě bude rozšířen počet ubytování se snídaní a účtován bude povinný příplatek 650 Kč / os.
(Popis zájezdu byl aktualizován 16.11.2022)