Italský Tibet – Livigno

0
Poznávací zájezd Itálie - Livigno Poznávací zájezd Itálie - Livigno Poznávací zájezd Itálie - Livigno Poznávací zájezd Itálie - Livigno Poznávací zájezd Itálie - Livigno Val Federia Poznávací zájezd Itálie - Livigno, jezero Livigno Poznávací zájezd Itálie - NP Livigno Val Federia Poznávací zájezd Itálie - panoramatické výhledy Forcella Poznávací zájezd Itálie - výhledy z Forcelly

Zájezd pořádá

REDOK TRAVEL s.r.o.
Nám. Míru 19, 56802 Svitavy

Itálie
Cena od: 17 290
V nabídce od: 06.12.2023
Kód zájezdu: IT763-24

.

Chcete-li zájezd zvýraznit na svém webu, zařadit do kolekce, nebo z nabídky zcela vyřadit...

 • ubytování: různéubytování: různé
  strava: polopenzestrava: polopenze
  doprava: autokaremdoprava: autokarem
  • Poznávací zájezdy
  • Aktivní dovolená
  • Turistika

Během tohoto zájezdu poznáte výjimečný kraj - tzv. Italský Tibet, který se rozkládá v bezcelní zóně mezi Itálií a Švýcarskem. Hned při příjezdu poznáte, proč údolí dostalo tento název. Nádherné údolí obklopené velkým množstvím "třítisícovek" a ukončené romantickým jezerem Lago di Livigno vás nadchne. Náš hotel leží v srdci kouzelného údolí, ve městečku Livigno, které je obklopené z jedné strany italskými třítisícovkami a na straně druhé švýcarskými velikány. Nacházejí se zde lanovky, které využijeme k výjezdu na hřebeny hor, odkud podnikneme túry s možností výstupu až do výšky přes 3 000 m. n. m. Čeká nás také cesta vlakem na trati Bernina Expressu ze švýcarské Pontrasiny do Poschiava, během které uvidíme nádherné panorama Gruppo di Bernina. Ubytování je zajištěno v ***hotelu v letovisku Livigno ve 2lůžkových pokojích se sprchou, WC a sat. TV. Vydatná snídaně i velmi bohatá večeře nasytí opravdu každého. Výhodou je i nově otevřené wellness s bazénem, saunou (vstup za poplatek) a možnost nákupu bez daně (hlavně kosmetika, cigarety, alkohol atd.).


Ubytování: různé
hotel***

UBYTOVÁNÍ
5x ubytování v Livignu v hotelu *** ve 2lůžk. pokojích s příslušenstvím

STRAVOVÁNÍ
6x snídaně formou italského bufetu, 5x večeře. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Strava: polopenze

Doprava: autokarem
Nástupní místa: 29.06. – 06.07. Odjezd G + Plzeň

Doprava je zajištěna dálkovým klim. autobusem. V autobuse Vám budou určena místa dle předem připraveného zasedacího pořádku, který sestavuje cestovní kancelář v závislosti na datu zakoupení.

Program zájezdu

1. den: Odjezd z ČR v odpoledních hodinách přes Švýcarsko do Itálie.

2. den: Příjezd do LIVIGNA , dopolední snídaně, ubytování dle možností hotelu a poté přesun jen pár metrů na lanovku na MOTTOLINO. Základní varianta (náročnost 2 z 5; 5 hod., ↑ 400 m, ↓ 900 m): výstup na MONTE DELLA NEVE (2785 m), odkud se nám naskytnou jedinečné výhledy, zpět až téměř k horní stanici lanovky a dále po cestě č. 115 přes salaše BAITTELDA L‘ABLES do Livigna. Lehčí varianta (1,5 z 5; 4 hod., ↑400 m, ↓400 m): sjezd lanovkou do údolí. Večeře.

3. den: Snídaně, busem k lanovce CAROSELLO 3000, výjezd lanovkou do výšky 2798 m a odtud více možností jedinečných túr. Základní varianta (2,5 z 5; 6 hod., ↓900 m): okolo jezera LAGO SALIN , sestup do údolí VAL FEDERIA a tímto údolím až k hotelu se zastávkou na salaši ALPE FEDERIA , kde budete mít možnost ochutnat místní sýr a při troše štěstí pozorovat i sviště (tato varianta lze i opačně). Lehčí varianta (1,5 z 5; 4 hod., ↑400 m, ↓400 m): od horní stanice po hřebeni na VETTA BLESACCIA až k restauraci COSTACCIA (2368 m), zpět k horní stanici lanovky stejnou cestou, sjezd lanovkou do hotelu, večeře.

4. den: Snídaně, odjezd busem do švýcarské BERNINY, odtud lanovkou na DIAVOLEZZA (2973 m), opět možnost dvou tras. Základní varianta (2,5 z 5; 6 hod., ↑400 m, ↓250 m): výstup na MONT PERS (3207 m), odkud jsou fantastické výhledy na PIZ BERNIA , zpět k horní stanici a lanovkou zpět do údolí. Údolní cestou k jezeru LAGO BIANCO až k busu. Lehčí varianta (1,5 z 5; 3 hod., ↓150 m): vynechán výstup na Mont Pers. Těžší varianta je přechod z Diavolezzy krásným údolím podél kaskád potoka, s neustálými fotogenickými výhledy, přes hranici až do Livignského údolí (2 z 5, 3,5 hod ,↑415 m, ↓350 m):, poté večeře.

5. den: Snídaně, odjezd busem do průsmyku PASSO FORCOLA (2315 m), který je zároveň hraničním přechodem mezi Itálií a Švýcarskem. Základní varianta (2,5 z 5; 6 hod., ↑300 m, ↓600 m): výstup do průsmyku PASSO STRETTA , poté k jedinečnému jezeru LAGO DEL MONTE (2606 m), kde se otvírají nové pohledy na štíty místních velikánů a pěšky na začátek LIVIGNA , odkud lze dojet místním busem (zdarma) až do hotelu. Lehčí varianta (1,5 z 5; 3 hod., ↓300 m): od busu procházka údolím VALLE DELLE FORCOLA až na začátek Livigna, opět místním busem do hotelu. Těžší varianta (3 z 5; 7 hod., ↑700 m, ↓1000 m): ze základní varianty možný výstup na MONTEBREVA (3105 m) a napojení zpět na základní variantu. Večeře - místní speciality.

6. den: Snídaně, výjezd busem do sedla PASSO DI FOSCAGNO a dále možnost zvolit si zpáteční cestu až do Livigna dle schopností - základní varianta (2,5 z 5; 8 hod., ↑300 m, ↓400 m): ke kouzelnému jezeru LAGO DI S. GIACOMO DI FRAELE (1958 m) a poté kolem jezera LAGO DI LIVIGNO až do hotelu, lehčí varianta (1,5 z 5; 3 hod., ↑50m, ↓200 m): údolím VAL PILA kolem jezera Lago di Livigno až do hotelu. Večeře.

7. den: Snídaně, dopoledne vyklizení pokojů, odjezd do švýcarského POSCHIAVO , či italského TIRANA , fakultativně přestup na vlak na trati BERNINA EXPRESSU a odjezd do PONTRESINA s nádhernými výhledy na tento kouzelný kraj (především kolem bílého jezera LAGO BIANCO ), busem do ST. MORITZ, krátká prohlídka vyhlášeného zimního střediska, poté odjezd busem do ČR.

8. den: Příjezd do ČR v brzkých ranních hodinách.

Termíny a ceny

Cena obsahuje

 • dopravu klim. busem,
 • 5x ubytování v hotelu *** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
 • 6x snídani,
 • 5x večeři,
 • vstup do krytého bazénu,
 • průvodce CK

Cena neobsahuje

 • vstupné, fakult. služby, lanovky a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
 • Fakultativní příplatek:
 • 1lůžk. pokoj 6000 Kč (povinné při nedoobsazení),
 • lístek na vlak na trati Bernina – Express 550 Kč,
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu + připojištění na horskou turistiku 630 Kč
 • Vstupné, platby: ORIENTAČNÍ CENY VSTUPŮ (z r. 2023) – ceny v EUR (€)
 • Ceny lanovek:
 • Carosello 3000: jednosměrná 15 € / zpáteční 19 €
 • Diavolleza: jednosměrná 26 € / zpáteční 34 €
 • Mottolino: jednosměrná 14 € / zpáteční 18 €
 • DOPORUČENÉ KAPESNÉ
 • Doporučujeme na lanovky cca 60 € dle využití. Další kapesné dle vlastního uvážení. Vstupné do navštívených objektů, vláčky, lanovky, MHD, lodičky, trajekty na ostrovy u výletů nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, pokud není v odstavci "cena zahrnuje" výslovně uvedeno jinak
 • UPOZORNĚNÍ
 • Doporučujeme mít sebou turistickou obuv a turistické oblečení
 • OBTÍŽNOST ZÁJEZDU: 2 (průměrná hodnota za zájezd). Pohodový program je snadné absolvovat pro všechny, kteří bez problému zvládnou procházky a lehké pěší túry v rozmezí do cca 4-8 hodin denně v nenáročném terénu, bez velkého převýšení anebo překonání většího převýšení za pomoci lanové dráhy nebo zubačky. Vždy se nabízí alternativa lehčí obtížnosti anebo relax. Průvodce bude vždy před realizací programového dne informovat o průběhu a případných alternativách
 • MĚNA A KURZ
 • EURO (značení €), 1 € = cca 26 Kč
 • Švýcarský frank (značení CHF), 1 CHF = cca 23,5 Kč

Slevy

 • sleva dítě ve věku 3-9,99 2000 Kč, 10-14,99 1000 Kč (platí je při ubytování v pokoji se 2 dospělými osobami)
(Popis zájezdu byl aktualizován 13.12.2023)