Francouzská Riviéra

0
Francie - Monte Carlo Francie - Cannes Francie - Nice Francie - panoramatický pohled na přístav v Cannes Francie - provensálské trhy Francie - Saint Tropez Monaco - Monte Carlo Poznávací zájezd - Francie - Nice Poznávací zájezd Francie - Cap Ferrat Poznávací zájezd Francie - levandulové pole v Éze Poznávací zájezd Francie - Monaco - Monte Carlo Poznávací zájezd Francie - Nice Poznávací zájezd Francie - ostrov Porquerolles Poznávací zájezd Francie - ostrov Porquerolles Poznávací zájezd Francie - Saint Paul de Vence Poznávací zájezd Francie - St. Tropez

Zájezd pořádá

CESTOVKA POHODA s.r.o.
U Černé věže 26, 37001 České Budějovice

Francie
Cena od: 13 151
V nabídce od: 02.12.2023
Kód zájezdu: RE/FR483-24

.

Chcete-li zájezd zvýraznit na svém webu, zařadit do kolekce, nebo z nabídky zcela vyřadit...

 • ubytování: různéubytování: různé
  strava: snídaněstrava: snídaně
  doprava: autokaremdoprava: autokarem

Poznávací zájezd s ubytováním u moře v Zátoce Andělů nabízí vše, co k Francouzské Riviéře patří. Starobylá města Monte Carlo s množstvím kasín, St-Tropez s dlouhými přístavními promenádami, festivalové město Cannes, jedno z turisticky nejnavštěvovanějších měst Francie Nice, s rušným městským životem a několikakilometrovými plážemi. Během zájezdu poznáme i romantická městečka a vesnice na kopcích a nabídneme možnost navštívit ráj botaniků - ostrov Porquerolles s krásnými plážemi a azurově modrou vodou. Ubytováni budeme v atraktivním přímořském městečku Cagnes-sur-Mer, které nám nabídne nejen krásné koupání, ale dobře dochovanou středověkou čtvrť, hradní muzeum i olivový háj, v němž svá poslední léta trávil slavný impresionistický malíř Auguste Renoir. Pojeďte s námi poznávat jižní Francii o prázdninách!

Cannes - Cagnes sur Mer – Haut-de-Cagnes - St-Paul-de-Vence - Nice - St-Tropez - Port-Grimaud - ostrov Porquerolles - Éze - Monaco - Monte Carlo


Ubytování: různé
hotel

UBYTOVÁNÍ
4x ubytování v přímořském městečku v hotelu *** Cagnes-sur-Mer - 2lůžk. klim. pokoje s příslušenstvím. CK si vyhrazuje právo z organizačních důvodů změnit místo ubytování dle Všeobecných smluvních podmínek.

STRAVOVÁNÍ
4x snídaně formou bufetu. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Strava: snídaně

Doprava: autokarem
Nástupní místa: 05.07. - 11.07. odjezd A + Plzeň

Doprava je zajištěna dálkovým klim. autobusem. V autobuse Vám budou určena místa dle předem připraveného zasedacího pořádku, který sestavuje cestovní kancelář v závislosti na datu zakoupení zájezdu.

Program zájezdu

1. den: Odjezd v odpoledních hodinách z republiky (cca 19:00 hod. překročení hranic z ČR).

2. den: Dopoledne příjezd na pobřeží Francouzské Riviéry. Návštěva CANNES, které je na Azurovém pobřeží pojem . Slavná pobřežní promenáda La Croisette má z jedné strany písečné pláže, z druhé strany pak elegantní a nonšalantní restaurace a hotely , kde jsou během Filmového festivalu ubytovány největší hvězdy stříbrného plátna. Navštívíme filmový palác, historické centrum, malý přístav a nejstarší uličku Meynadier, kterou se procházeli již Římané. Možnost koupání na místních plážích. Následuje odjezd do přímořského městečka CAGNES-SUR-MER , kde se na 4 noci ubytujeme v hotelu. První seznámení s městečkem, které je známé svým středomořským prostředím, plážemi, historickým centrem, pevností Grimaldi a muzeem slavného malíře Auguste Renoira, variantně pobyt u moře, odpočinek.

3. den: Výlet do vnitrozemí, do jedné z nejslavnějších vesnic na kopci ST-PAUL-DE VENCE , bývalá francouzská pevnost, původní uličky, středověké budovy, osobitá atmosféra, vesnice slavných osobností. Procházka po hradbách s výhledy do krajiny plné cypřišů, malá náměstí, kašny, kostel Église Collégiale s obrazem sv. Kateřiny od Tintoretta. Město s provensálskou duší NICE , největší letovisko francouzské Riviéry, procházka městem. Anglická promenáda, čtvrť Vieux Nice. Cestou zpět středověká čtvrť Cagnes-sur-Mer, středověké vesnice HAUT-DE-CAGNES , ležící na vrcholu hradního kopce, unikátní místo na Azurovém pobřeží, tajemství pevností Provence, patina staletí, pevnost Château Grimaldi, stinné, úzké a květinové uličky, výhledy na Středozemní moře a masiv Mercantour. Návrat do hotelu, pobyt u moře .

4. den: Starosvětsky krásné město ST-TROPEZ naproti pahorkům Massif des Maures, Staré město - Vieux Port, četnická stanice a výhledy od pevnosti na celý záliv. Možnost fakultativní plavby vyhlídkovou lodí do Zátoky milionářů. Prohlídka francouzských "Benátek", městečka PORT-GRIMAUD , vystavěného na kanálech, kotvící jachty, půvabné osobité domky. Návrat do hotelu, pobyt u moře. Pro zájemce je připravena návštěva Renoirova muzeum v krásném opatství mezi olivovníky a citrusy, sbírky originálních obrazů, soch, dílny, kde mistr posledních 12 let svého života trávil.

5. den: Zátoka andělů , koupání, relaxace, variantně možnost individuální návštěvy nedalekého Marinelandu nebo fakultativní výlet našim busem na ostrov PORQUEROLLES - ráno odjezd z hotelu do přístavu La Tour-Fondue, odkud se lodí přeplavíme do "ráje botaniků", na ostrov Porquerolles, vyhledávaný pro svou exotickou vegetaci, bizarní strmé útesy a kouzelné pláže. Odpočinek na písečné pláži Courtade , procházky, koupání, možnost zapůjčení kol. Aktivní zájemci mohou individuálně podniknout nenáročný výstup k majáku.

6. den: Romantické ÉZE , vysoko nad Středozemním mořem, úzké uličky, zříceniny hradu, květinami obsypané domy. Následuje Monacké knížectví , staré město MONACO a moderní MONTE CARLO . Navštívíme známé Oceánografické muzeum, katedrálu, Knížecí palác, kasino. Ve večerních hodinách odjezd.

7. den: Předpokládaný návrat do ČR v odpoledních hodinách.

Termíny a ceny

Cena obsahuje

 • 4x snídani
 • průvodce CK

Cena neobsahuje

 • EURO (značení €)
 • Fakultativní příplatek:
 • fakultativní služby a vše ostatní, co není uvedeno v "Cena zahrnuje"
 • komplexní pojištění vč. storna zájezdu 310 Kč
 • MĚNA A KURZ
 • vstupné,
(Popis zájezdu byl aktualizován 02.12.2023)