Francie - Gaskoňsko, Kanál Du Midi

0
Poznávací zájezd Francie - Gaskoňsko - Albi Francie - Canal du Midi - Beziers Francie - Gaskoňsko - Canal du Midi Poznávací zájezd Francie - Albi Poznávací zájezd Francie - Auvillar Poznávací zájezd Francie - Canal du Midi Poznávací zájezd Francie - Gaskoňsko Poznávací zájezd Francie - Gaskoňsko - Albi Poznávací zájezd Francie - Gaskoňsko - Bergerac Poznávací zájezd Francie - Gaskoňsko - Carcassonne Poznávací zájezd Francie - Gaskoňsko - opatství Moissac Poznávací zájezd Francie - Gaskoňsko, zahrady Marqueyssac Poznávací zájezd Francie - Moissac Poznávací zájezd Francie - Monpazier Poznávací zájezd Francie - Perigueux Poznávací zájezd Francie - Toulouse Poznávací zájezd Francie - Toulouse Poznávací zájezd Francie - Toulouse

Zájezd pořádá

REDOK TRAVEL s.r.o.
Nám. Míru 19, 56802 Svitavy

Francie
Cena od: 18 990
V nabídce od: 28.11.2023
Kód zájezdu: FR552-24

.

Chcete-li zájezd zvýraznit na svém webu, zařadit do kolekce, nebo z nabídky zcela vyřadit...

 • ubytování: různéubytování: různé
  strava: snídaněstrava: snídaně
  doprava: autokaremdoprava: autokarem
  • Poznávací zájezdy

Zveme vás na zájezd do srdce jihozápadní Francie, do malebné oblasti Gaskoňsko, kde se setkává kulinářské kouzlo, historie a nádherná příroda. Oblast jihozápadní Francie, to je oblast nejstarší evropské kultury, ráj statečných Gaskoňců, jedinečného kraje Périgord a Dordogne, opevněných středověkých vesnic "bastidy" a městeček, klášterů, kraj slunečnic, lanýžů a vína, z podhůří Pyrenejí pochází lahodný ovčí sýr bleu de brebis. Cesta podél kanálu du Midi až do centra středověké Okcitánie a oblasti katarského hnutí. Řinčení mečů, třeskot mušket a vítr z časů dávno minulých jako by dodnes dozníval ve sluncem prosvícených uličkách a na omšelých hradbách nad údolími plnými vinic. Nebudou chybět ani krásné francouzské zahrady. Milovníci zahrad, historie, architektury, umění, vína i gastronomie budou nadšeni. Čtenáři tří mušketýrů i ctitelé Cyrana a malíře Toulouse-Lautreca také.

Paray Le Monial – Sarlat–La-Caneda – údolí řeky Dordogne – zahrady Marqueyssac – údolí řeky Vezére – Beynac-Et-Cazenac – jeskyně Lascaux– Périgueux – Bergerac – Monpazier – Condom – opevněná vesnice Larressingle – Auch – Agen – Auvillar – Moissac – Montauban – Toulouse – Cordes – Albi – Carcassonne – kanál Du Midi


Ubytování: různé
hotel

UBYTOVÁNÍ
6x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím 2x v oblasti Perigueux, 2x v oblasti Agen, 1x v Toulouse, 1x v městském hotelu v Carcassonne)

STRAVOVÁNÍ
6x snídaně. V hotelích je zakázáno používat jakékoli ohřívače pod velkou pokutou a ráno nelze jinak obstarat horké nápoje, dokonce ani u řidičů. Na závěr v Carcassonnu možnost společného oběda za příplatek pouze v CK. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Strava: snídaně

Doprava: autokarem
Nástupní místa: 21.09. - 29.09. odjezd Praha, Beroun, Plzeň

Doprava je zajištěna dálkovým klim. autobusem. V autobuse Vám budou určena místa dle předem připraveného zasedacího pořádku, který sestavuje cestovní kancelář v závislosti na datu zakoupení zájezdu.

Program zájezdu

1. den: Odjezd z ČR ve večerních hodinách dle míst nástupů.

2. den: Cesta napříč Francií a zastávka v PARAY LE MONIAL , středověké opatství na Svatojakubské cestě (UNESCO), pokračujeme kouzelnou krajinou kraje Quercy , dojezd na ubytování.

3. - 4. den: Krajem Périgord a zeleným srdcem kraje Dordogne. Středověké kamenné město SARLAT-LA-CANEDA , vyhlášené svými trhy, nejvíce středověkých a renesančních fasád domů a paláců v celé Francii, perly gastronomie Périgordu: lanýže, kozí sýry, husí játra, víno, údolí řeky Dordogne, jedinečné francouzské zahrady MARQUEYSSAC a turistická procházka v přírodním parku s úžasnými výhledy na meandry řeky Dordogne. Možnost oběda a pokračujeme údolím řeky Vezére (UNESCO), jedna z nejhezčích vesnic s hradem na nedobytné skále BEYNAC-ET-CAZENAC , procházka městem k hradu, ráj pro fotografy, variantně koupání v řece. Oblast osídlení člověka kromaňonského, replika světoznámé jeskyně s pravěkými malbami LASCAUX (UNESCO), pravěké a středověké sídliště pod skalními převisy St-Christophe , návrat na ubytování.

5. den: CONDOM , město proslavené obchodem s armagnacem, gotická katedrála, staré ulice, ochutnávka místního likéru podobného koňaku – armagnacu a flocu v letním sídle biskupů s daňčí oborou. Cesta gaskoňskou krajinou, nejmenší opevněná vesnice Francie LARRESSINGLE s hradem, donjonem a stylovou hospůdkou, event. opatství Flaran. AUCH (UNESCO), staré město na skalnatém výběžku nad řekou Gers, Tour d´Armagnac , monumentální schodiště k řece s 234 schody, zbytky středověkého schodiště do spodní části města, ulice Dessoles s pozoruhodnými domy, katedrála s úžasně vyřezávanými lavicemi v chóru a vitrážemi z 16. st., muzeum indiánského umění z předkolumbovské doby v bývalém Couvent des Jacobins, můžete ochutnat typická vína kraje a zavzpomínat na slavného Gaskoňce D´Artagnana u jeho sochy, AGEN (UNESCO), město proslulé vynikajícími švestkami a Mekka francouzského ragby, Place Goya, kostel Notre Dame , rekonstruované středověké domy v Rue Voltaire, Maison du Sénéchal s otevřenou lodžií, krajina se švestkovými sady, pozdní návrat na ubytování.

6. den: AUVILLAR , jedna z nejkrásnějších vesnic Francie, Place de Halle s malebnými středověkými domy, kruhová tržnice na toskánských sloupech, kostel St.Pierre, La tour d´Horloge, MOISSAC (UNESCO), skvostné opatství St. Pierre mezi vinicemi, románská křížová chodba a nádherný portál, perly románského sochařského umění, opevněné městečko MONTAUBAN , Place Nationale s podloubím, Place du Coq. Na závěr dne TOULOUSE , současné centrum obchodu, leteckého průmyslu a univerzity, pozoruhodné historické centrum, středověká architektura, největší románská basilika ve Francii St. Sernin (UNESCO), gotický kostel Les Jacobins ze 13. století s vějířovitou klenbou, připomínající pevnost, honosný renesanční dům Hotel de Bernuy, muzea, večerní atmosféra města.

7. den: CORDES , gotické městečko "na nebi” v ranním oparu, zachovalé středověké fasády, "červené” univerzitní město ALBI (UNESCO), unikátní cihlová katedrála Ste-Cecile s pozoruhodným oltářem a s apokalyptickou freskou Posledního soudu, muzeum malíře Toulouse-Lautreca , staré město, cesta přírodním parkem Horní Languedoc, ubytování v hotelu u Carcassonne. Možnost individuální návštěvy centra města s pohledy na osvětlené Staré město.

8. den: Podél kanálu du Midi , technická památka (UNESCO). Pověstné středověké město La Cité CARCASSONNE (UNESCO) obehnané dvojím pásem hradeb, pohádková středověká architektura, návštěva hradu a unikátní katedrály, kouzelné výhledy, za příplatek lze zajistit oběd ve stylové restauraci . Pro zájemce plavba lodí po kanále du Midi – technický unikát s řadou zdymadel, vybudovaný v 17. století. Odjezd z osvětleného města.

9. den: Návrat do ČR v odpoledních hodinách

Termíny a ceny

21.09. - 29.09.24 sobota - neděle
snídaně autokarem
18 990 Kč
cena za 9 dní (8 nocí)

Cena obsahuje

 • dopravu lux. klim. busem (v případě svozu z nástupních míst k hlavnímu autobusu využívá CK svozová auta nebo prostředky hromadné dopravy) ,
 • 6x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
 • 6x snídani,
 • průvodce CK

Cena neobsahuje

 • vstupné, fakult. služby, pobyt. taxu, plavbu lodí, ochutnávky a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
 • Fakultativní příplatek:
 • 1lůžk. pokoj 5500 Kč (povinné při nedoobsazení),
 • 1x oběd 700 Kč,
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 400 Kč
 • Vstupné, platby: ORIENTAČNÍ CENY VSTUPŮ z r. 2022
 • SARLAT: věž St.-Maries 7 €, zahrady Marqueysac: 11,9 €, skupinové vstupné 7,5 €,
 • jeskyně Lascaux: 15 €, La Roque St. Christophe 10,50 €, skupinové vstupné 7,6 €
 • AUCH: katedrála, chór: 5 €, ochutnávka armagnacu 2,50 €
 • MOISSAC, opatství sv. Petra: 6,50 €, skupinové vstupné 4,5 €
 • TOULOUSE: klášter jakobínů, rajská zahrada 5 €, krypta ve St. Sermin 3 €
 • CORDES: vláček 5 €
 • ALBI: muzeum Toulouse-Lautreca 10 €, Sv. Cecílie 5 €
 • CARCASSONNE: hrad a hradby: 9,5 €
 • lodí kanálem du Midi 10 €
 • DOPORUČENÉ KAPESNÉ Na vstupné doporučujeme částku ve výši cca 120 € dle individuálního zájmu o návštěvu objektů. Není podmínkou všechny památky navštívit. Další kapesné dle vlastního uvážení. Vstupné do navštívených objektů, vláčky, lanovky, MHD, lodičky, trajekty na ostrovy u výletů nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, pokud není v odstavci "cena zahrnuje" výslovně uvedeno jinak
 • POBYTOVÁ TAXA Cena nezahrnuje pobytovou taxu, která je cca 1,90 €/dospělá osoba/noc. Průvodce od vás bude tuto částku vybírat společně se vstupným do památek
 • MĚNA A KURZ
 • EURO (značení €)
(Popis zájezdu byl aktualizován 22.03.2024)