Francie - Beaujolais A Burgundsko

0
Francie - Burgundsko - vinice Savigny les Beaune Francie - Burgundsko Francie - Burgundsko Francie - Burgundsko Francie - Burgundsko - Auxerre Francie - Burgundsko - Auxerre Francie - Burgundsko - Beaune Francie - Burgundsko - Dijon Francie - Burgundsko Beaune Hotel Dieu Francie - Burgundsko, historický hospic v Beaune Francie - Burgundsko, zámek s vinicí Francie - Dijon Francie - Chablis Francie Burgundsko

Zájezd pořádá

REDOK TRAVEL s.r.o.
Nám. Míru 19, 56802 Svitavy

Francie
Cena od: 9 111
V nabídce od: 27.11.2023
Kód zájezdu: FR544-24

.

Chcete-li zájezd zvýraznit na svém webu, zařadit do kolekce, nebo z nabídky zcela vyřadit...

 • ubytování: různéubytování: různé
  strava: snídaněstrava: snídaně
  doprava: autokaremdoprava: autokarem
  • Poznávací zájezdy

Podzimní poznávací zájezd Burgundsko a Beaujolais 2024 – klid klášterů, šum vína, vinařská městečka i města burgundských vévodů. Zájezd pro milovníky dobrého vína, a nejen pro ně. Beaujolais aneb Zvonokosy s chutí vína a Burgundsko - vinařská oblast UNESCO. Navštívíme významné kláštery a katedrály starobylého Burgundska a památky Unesco, ochutnáme vynikající vína. Užijeme si podzimní krásu vinařského kraje Beaujolais, Côte de Nuits a Côte de Beaune. Zažijeme kraj Beaujolais a Burgundsko v době největších slavností Beaujolais.

Vézelay – Chablis – Semur-en-Auxois – Burgundské vinice - Beaujolais – Aloxe – Corton – Tournus – Vaux-en-Beaujolais – Beaune – Dijon


Ubytování: různé
hotel

Strava: snídaně

Doprava: autokarem
Nástupní místa: 14.11. - 18.11. odjezd H

Doprava je zajištěna dálkovým klim. autobusem. V autobuse Vám budou určena místa dle předem připraveného zasedacího pořádku, který sestavuje cestovní kancelář v závislosti na datu zakoupení zájezdu.

Program zájezdu

1. den: Odjezd z ČR v podvečerních hodinách dle míst nástupů.

2. den: Slavné památky Burgundska : VÉZELAY (UNESCO), poutní chrám svaté Máří Magdalény, jedno z výchozích míst pro svatojakubskou pouť do Santiaga de Compostella, malebné městečko CHABLIS proslavené vinařstvím, možnost ochutnávky vynikajících bílých vín Chablis ve starém klášteře včetně prohlídky starých klášterních sklepů, slavná vesnička a pohledy na opevněné městečko SEMUR-EN-AUXOIS , kde se natáčel film Tři mušketýři.

3. den: Burgundské vinice (UNESCO): Přejezd z CÔTE D´OR do BEAUJOLAIS , navštívíme Clos de Vougeot – zámeček uprostřed vinohradů, "bratrstvo rytířů koštýře", muzeum vína, pohled na vinice Vosne-Romanée a obzvlášť na viniční trať Romané Conti , odkud pocházejí jedny z nejdražších vín světa, vinice Aloxe – Corton založená Karlem Velikým. Pokračujeme oblastí Mersault, kde se vyrábějí slavná bílá burgundská vína, další proslulá vinařská oblast Chardonnay. TOURNUS , významný románský kostel v opatství St Philibert , jehož počátky se datují do 10. století. Pokračujeme kopcovitým krajem Beaujolais s malebnými vesničkami a slavnými vinicemi Juliénas, navštívíme vesnici VAUX-EN-BEAUJOLAIS , která byla předlohu pro Chevalierovy Zvonokosy, posezení ve stylovém baru, ochutnávka vín z Beaujolais s malým pohoštěním (sýry a klobása), za příplatek možnost večeře, v kraji začínají slavnosti vína .

4. den: Starobylé vinařské město BEAUNE a den pro další slavná burgundská vína, návštěva historického špitálu Maison Dieu z 15. století, perla burgundské architektury, možnost ochutnat místní specialitu: burgundské šneky, muzeum vína v bývalém paláci burgundských vévodů, možnost návštěvy středověkých vinných sklepů s ochutnávkou, ochutnání hořčic přímo ve výrobně, v městě probíhá veletrh vína spojený s vinařskými slavnostmi 147ème Fête des Grands Vins de Bourgogne - folklórní hudba v ulicích, přehlídka vinařského bratrstva La Confrérie de Belnus, možnosti nákupu a ochutnávek různých burgundských vín. Na závěr DIJON (UNESCO), večerní procházka starobylým městem burgundských vévodů s osvětleným vévodským palácem, katedrálou a kostelem Panny Marie ozdobený chrliči, odjezd do ČR.

5. den: Předpokládaný návrat v ranních hodinách do ČR.

Termíny a ceny

14.11. - 18.11.24 čtvrtek - pondělí
snídaně autokarem
Sleva 4% 9 490 Kč 9 111 Kč
cena za 5 dní (4 noci)

Cena obsahuje

 • dopravu lux. klim. busem (v případě svozu z nástupních míst k hlavnímu autobusu využívá CK svozová auta nebo prostředky hromadné dopravy) ,
 • 2x ubytování v hotelu – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
 • 2x snídani,
 • průvodce CK

Cena neobsahuje

 • vstupné, fakult. služby, pobyt. taxu, ochutnávky a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
 • Fakultativní příplatek:
 • 1lůžk. pokoj v hotelu 2200 Kč,
 • 1x večeře 700 Kč,
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 230 Kč,
 • CK si vyhrazuje právo drobných přesunů programu k aktuální situaci v místech ochutnávek. V případě, že by se slavnost vína nesešla s otevíráním Beaujolais Nouveau, tak budou ochutnávky zaměřeny na všechny tradiční vína včetně vína Chablis
(Popis zájezdu byl aktualizován 07.02.2024)