Itálie - Řím, Věčné Město

0
Itálie - Řím - Fontana di Trevi 452527835 Itálie - Řím Itálie - Řím - fontána di Trevi Itálie - Řím - Koloseum Itálie - Řím - Piazza Navona Itálie - Tivoli - zahrady - Vila d´Este Itálie - večerní Řím Itálie - Villa d'Este v Tivoli Poznávací zájezd - Itálie - Řím Poznávací zájezd - Itálie - Řím - Vatikán Poznávací zájezd - Itálie - Řím - Vatikán Poznávací zájezd - Itálie - Řím, Andělský hrad Poznávací zájezd - Itálie - Řím, Andělský hrad Poznávací zájezd - Itálie - Řím, Piazza Navona Poznávací zájezd - Itálie - Vatikán - bazilka sv. Petra Poznávací zájezd Itálie - Řím - Vatikán, bazilika sv. Petra Poznávací zájezd Itálie - Řím, Andělský hrad Poznávací zájezd Itálie - Řím, bazilika sv. Petra Poznávací zájezd Itálie - Řím, Capitol Poznávací zájezd Itálie - Řím, Forum Romanum Poznávací zájezd Itálie - Řím, Koloseum Poznávací zájezd Itálie - Řím, Pantheon Poznávací zájezd Itálie - Řím, Vatikán - katedrála sv. Petra Poznávací zájezd Itálie - Řím, Vatikánská muzea Poznávací zájezd Itálie - Řím, Villa Borghese Poznávací zájezd Itálie - Řím, zahrady Villy Borghese

Zájezd pořádá

REDOK TRAVEL s.r.o.
Nám. Míru 19, 56802 Svitavy

Itálie / Řím
Cena od: 7 890
V nabídce od: 10.11.2023
Kód zájezdu: IT589-24

.

Chcete-li zájezd zvýraznit na svém webu, zařadit do kolekce, nebo z nabídky zcela vyřadit...

 • ubytování: různéubytování: různé
  strava: snídaněstrava: snídaně
  doprava: autokaremdoprava: autokarem
  • Poznávací zájezdy
  • Pobytové zájezdy

Oblíbený zájezd s fundovanými průvodci na cestu časem a kulturami, za velkými památkami, do Říma. Přesto, že již dávno není Caput Mundi (hlavní město světa), stále zůstává tím nejúžasnějším městem světa. Řím je doslova muzeem pod širým nebem. Budeme procházet starověkými památkami - Koloseum, Forum Romanum, Pantheon, které nám přiblíží příběhy antického Říma. Vatikán s bazilikou sv. Petra a Sixtinskou kaplí nám představí vrcholnou architekturu a náboženské dědictví. Shlédneme umělecké poklady jedinečných Vatikánských muzeí i Gallerie Borghese. Poznávací zájezd do Říma za velkolepým dědictvím minulosti z dob antického Říma, z dob papežského státu i z doby, kdy se stal kvetoucím evropským velkoměstem.

Doporučujeme: Jedinečné fresky Sixtinské kaple
Antický duch Kolosea
Extravagantní palác Villa d´Este
Caravaggiovy obrazy v římských kostelích


Ubytování: různé
hotel

UBYTOVÁNÍ
2x ubytování v hotelu *** ve 2lůžk. pokojích s příslušenstvím

STRAVOVÁNÍ
2x snídaně. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Strava: snídaně

Doprava: autokarem
Nástupní místa: 25.04. - 29.04. Odjezd A, B
08.05. - 12.05. Odjezd A, B
25.09. - 29.09. Odjezd A, B
26.10. - 30.10. Odjezd A, B

Doprava je zajištěna dálkovým klim. autobusem. V autobuse Vám budou určena místa dle předem připraveného zasedacího pořádku, který sestavuje cestovní kancelář v závislosti na datu zakoupení.

Program zájezdu

1. den: 1. den zájezdu: V poledních hodinách odjezd z ČR do Itálie. 2. den zájezdu: Ráno příjezd do ŘÍMA , celodenní prohlídka VATIKÁNU (UNESCO), náměstí sv. Petra s obrovskými kolonádami z dórských sloupů, majestátní bazilika sv. Petra , na jejíž výzdobě se podíleli Raffael, Michelangelo a další, možnost výstupu na kopuli baziliky s omračujícím výhledem na celý Řím. Mohutná vznešenost sv. Petra naše očekávání nezklame - Michelangelova Pietà, Stolec sv. Petra od Berniniho, velkolepá Vatikánská muzea s úchvatnými skvosty a sbírkami antického umění, nenecháme si ujít Raffaelovy Stanze, Pinakotéku a Sixtinskou kapli s Michelangelovým nejslavnějším uměleckým dílem Poslední soud. V oblasti mezi Vatikánem a Tiberou navštívíme Andělský hrad vybudovaný císařem Hadriánem a z terasy, kterou učinila nesmrtelnou Pucciniho opera Tosca, bude překrásný výhled na Řím. 3. den zájezdu: Návštěva TIVOLI (UNESCO) populární letovisko Římanů v období renesance. Extravagantní palác Villa d´Este , pozdně renesanční vila a propracovaná zahrada s vodními chrliči a velkolepými fontánami, letní sídlo kardinála Ippolita d´Este variantně komplex Hadriánovy vily , antické sídlo a zahrady císaře. Odpoledne návrat do ŘÍMA , antické město. Procházka po Posvátné cestě (Via Sacra), odkud byla kdysi ovládána celá Říše římská, monumentální Koloseum – symbol města, Forum Romanum s pozůstatky budov, chrámů i dalších objektů patřících neodmyslitelně k Římu v 1. - 4. stol., císařská fóra, Pantheon - nejlépe dochovaná stavba z dob římské antiky, Santa Maria in Cosmedin. V termínu 26.10. program začíná v Římě a odpoledne je návštěva Tivoli. 4. den zájezdu: Dokončení prohlídky ŘÍMA , nejznámější a nejhezčí památky. Kapitol - náměstí navržené Michelangelem s nádhernými paláci se vzácnými sbírkami soch i obrazů, kašnou a jezdeckou sochou Marca Aurelia z 2. stol., Piazza Navona v místech bývalé arény - oválné náměstí obklopené kavárničkami s Berniniho fontánou, Piazza di Spagna se Španělskými schody , Fontána di Trevi – největší římská fontána je díky Felliniho filmu "La Dolce Vita" známá po celém světě, Piazza del Popolo s barokními kostely Santa Maria dei Miracoli , Santa Maria del Popolo s Caravaggiovými obrazy. Zahrady Borghese variantně Villa Borghese s nejlepší galerií výtvarného umění na světě - Pinakotéka s díly od Botticelliho, Raffaela, Rubense, Tiziana, Carvaggia aj., atmosféra uliček a kolorit města. Ve večerních hodinách odjezd do republiky. 5. den zájezdu: Předpokládaný návrat v odpoledních hodinách.

Termíny a ceny

září 2024

25.09. - 29.09.24 středa - neděle
snídaně autokarem
7 890 Kč
cena za 5 dní (4 noci)

říjen 2024

26.10. - 30.10.24 sobota - středa
snídaně autokarem
7 890 Kč
cena za 5 dní (4 noci)

Cena obsahuje

 • dopravu lux. klim. busem (v případě svozu z nástupních míst k hlavnímu autobusu využívá CK i svozová auta nebo prostředky hromadné dopravy) ,
 • 2x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
 • 2x snídani,
 • průvodce CK

Cena neobsahuje

 • vstupné,
 • pobytovou taxu,
 • fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
 • Fakultativní příplatek:
 • 1lůžk. pokoj 2000 Kč (povinné při nedoobsazení),
 • 2x večeře 600 Kč,
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu 230 Kč,
 • Vatikánská muzea – vstupné a rez. poplatek 1200 Kč dospělý, do 18 let 800 Kč – rezervace nutná při objednání zájezdu, nejpozději 2 měsíce před odjezdem ( pro termín 25.4.-29.4. je počet vstupenek vyčerpán ),
 • Koloseum, Forum Romanum a Palatin – sdružené vstupné a rez. poplatek 550 Kč dospělý, 18-24,9 let 300 Kč, do 18 let 80 Kč - rezervace nutná při objednání zájezdu, nejpozději 1,5 měsíce před odjezdem
 • Galerie Borghese – vstupné a rez. poplatek záloha: 600 Kč dospělý, 18-25 let 260 Kč, do 18 let 150 Kč - rezervace nutná při objednání zájezdu, nejpozději 1,5 měsíce před odjezdem. V případně mimořádné výstavy se může cena vstupenky zvýšit, vzniklý rozdíl je hrazen na místě,
 • Pantheon - vstupné a rez. poplatek záloha: 150 Kč dospělý, 18-25 let 100 Kč, do 18 let zdarma - rezervace nutná při objednání zájezdu, nejpozději 1,5 měsíce před odjezdem
 • Vstupné, platby: ORIENTAČNÍ CENY VSTUPŮ (t r. 2023) - ceny v EUR ( €)
 • Řím - MHD 1,50 €(1 jízda max 75 min), 1 denní neomezená jízdenka 7 €
 • Řím – Tivoli – Villa d´Este 13 €
 • Řím – Tivoli – Hadriánova vila (variantně) 12 €
 • Řím – Andělský hrad 12 €
 • Řím – bazilika sv. Petra ve Vatikánu – vstup zdarma, vyhlídka (výtah + 320 schodů) 10 €
 • Řím – bazilika sv. Petra ve Vatikánu – vstup zdarma, vyhlídka (bez výtahu, 551 schodů) 8 €
 • Řím – povinná sluchátka Forum Romanum, Palatino 2 €
 • Řím - povinná sluchátka Vatikánská muzea - 1,50 €
 • K zakoupení předem v CK při objednání zájezdu, nejpozději 1,5 - 2 měsíce před odjezdem:
 • Galeria Borghese - vstupné a rez. poplatek záloha 600 Kč dospělá osoba, 18-25 let 260 Kč, do 18 let 150 Kč (v případně mimořádné výstavy se může cena vstupenky zvýšit, vzniklý rozdíl je hrazen na místě), rezervace nejpozději 1,5 měsíce předem
 • Koloseum, Forum Romanum a Palatin - sdružené vstupné a rez. poplatek 550 Kč dospělý, 18-24,9 let 300 Kč, do 18ti let 80 Kč, rezervace nejpozději 1,5 měsíce předem
 • Vatikánská muzea - vstupné a rez. poplatek 1200 Kč dospělý, do 18ti let 800 Kč, rezervace nejpozději 2 měsíce předem
 • Pantheon - vstupné a rez. poplatek záloha 150 Kč dospělá osoba, 18-25 let 100 Kč, do 18ti let zdarma (nutné nahlásit rezervaci do CK), rezervace nejpozději 1,5 měsíce předem
 • Případný rozdíl mezi zaplacenou částkou v CK a skutečnou cenou zakoupených vstupenek včetně rezervačního poplatku bude vybrán na místě průvodcem
 • DOPORUČENÉ KAPESNÉ
 • Doporučujeme na vstupy cca 80 €, není podmínkou všechny objekty navštívit. Další kapesné dle vlastního uvážení. Vstupné do navštívených objektů, vláčky, lanovky, MHD, lodičky, trajekty na ostrovy u výletů nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, pokud není v odstavci "cena zahrnuje" výslovně uvedeno jinak. Studenti mají výrazné slevy. Itálie oficiálně k 1. 7. 2014 zrušila seniorské slevy
 • UPOZORNĚNÍ
 • Do kostelů není vhodné jít s holými rameny a v šortkách, může se Vám stát, že nebudete vpuštění dovnitř. U vstupu do histor. objektů a muzeí je zakázáno mít u sebe jakýkoliv nůž i tzv. kapesní rybičku, nůžky, plechovky. Do Kolosea je zakázáno vnášet veškeré nápoje, povolená je pouze prázdná lahev. Doporučujeme mít sebou turistickou obuv a turistické oblečení. Z důvodu narůstajících krádeží (především v chrámu sv. Petra a v metru), doporučujeme si své doklady a hotovost uložit na bezpečném místě např. v náprsní kapse !!!
 • MĚNA A KURZ
 • EURO (značení €), 1 € = cca 26 Kč
(Popis zájezdu byl aktualizován 06.04.2024)