Skotsko A Ostrov Skye

0
Poznávací zájezd - Skotsko - ostrov Skye - Old Man of Storr Poznávací zájezd - Skotsko Poznávací zájezd - Skotsko - Ben Nevis Poznávací zájezd - Skotsko - hrad Eilean Donan Poznávací zájezd - Skotsko - hrad Eilean Donan Poznávací zájezd - Skotsko - hrad Urquhart Poznávací zájezd - Skotsko - ostrov Skye Poznávací zájezd - Skotsko - ostrov Skye - poloostrov Trotternish Poznávací zájezd - Skotsko - Skye - hrad Dunvegan Poznávací zájezd - Skotsko - Skye - Kilt Rock Poznávací zájezd Velká Británie - Skotsko - Edinburg Poznávací zájezd Velká Británie - Skotsko - Edinburgh Poznávací zájezd Velká Británie - Skotsko - Edinburgh Poznávací zájezd Velká Británie - Skotsko - Glen Coe Poznávací zájezd Velká Británie - Skotsko - Highlands Poznávací zájezd Velká Británie - Skotsko - okolí hradu Eilean Poznávací zájezd Velká Británie - Skotsko - ostrov Skye a městečko Portree Poznávací zájezd Velká Británie - Skotsko - Stirling Skotsko - Edinburgh - Royal Mile Skotsko, Elian Donan castle Skotsko, Stirling

Zájezd pořádá

CESTOVKA POHODA s.r.o.
U Černé věže 26, 37001 České Budějovice

Velká Británie / Skotsko
Cena od: 33 590
V nabídce od: 24.10.2023
Kód zájezdu: RE/GB569-24

.

Chcete-li zájezd zvýraznit na svém webu, zařadit do kolekce, nebo z nabídky zcela vyřadit...

 • ubytování: různéubytování: různé
  strava: snídaněstrava: snídaně
  doprava: autokaremdoprava: autokarem

Poznávací zájezd do Skotska, země whisky, vřesů, tartanů a dudáků. Kraj obdivuhodných přírodních krás i historických památek, stará šlechtická sídla, štíty horských velikánů, jedinečný kraj Highlands, legendami opředený ostrov Skye, angličtina se skotským přízvukem i stará keltština a svérázní Skotové. To vše patří ke koloritu této země. Poznávací zájezd do Skotska provází Ing. Jana Křížová.

Amsterdam - Jedburgh - Edinburgh - Stirling – Abbey Craig – Bannockbrun - Pitlochry - Blair Atholl - Loch Ness – Drumnadrochit - Fort Augustus - hrad Eilean Donan - ostrov Skye: Portree - Kilt Rock - Old Man of Storr - hrad Dunvegan - Great Green - Glen Coe - Luss – Glasgow – Gretna Green – Hadriánův val - pevnost Vercovicia

Na co se můžete těšit: Cesta tam trajektem z Amsterdamu do Newcastlu, kajuty na trajektu v ceně
Letní toulky Skotskou vysočinou
Ostrov Skye, kde budeme na 2 noci ubytováni v centru městečka Portree

Časový posun, počasí: ČASOVÝ POSUN
Velká Británie má časové pásmo GTM +0, proto je zde o hodinu méně než v České republice.


Ubytování: různé
hotel

UBYTOVÁNÍ
8x ubytování (z toho 6x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 2x 4lůžk. kajuta na lodi Amsterdam – Newcastle a zpět)

STRAVOVÁNÍ
6x snídaně., 2x polopenze na trajektu. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Strava: snídaně

Doprava: autokarem
Nástupní místa: 25.07. - 03.08. odjezd A,B

Doprava je zajištěna dálkovým klim. autobusem. V autobuse Vám budou určena místa dle předem připraveného zasedacího pořádku, který sestavuje cestovní kancelář v závislosti na datu zakoupení zájezdu.
Trajektová doprava je na trase Amsterdam – Newcastle - Amsterdam.

Program zájezdu

1. den: Odjezd v podvečerních hodinách (cca 23:00 hod. překročení hranic z ČR) přes Německo do Nizozemska.

2. den: Příjezd do AMSTERDAMU , nalodění na trajekt do Newcastlu. Noční plavba do Anglie, ubytování v kajutách, výborná večeře formou bufetu.

3. den: Snídaně a ráno kolem 9.30 hod. místního času připlutí do NEWCASTLU a odjezd do JEDBURGHU - krátká prohlídka skotského města s opatstvím a historickým domem, ve kterém žila Marie Stuartovna. Prohlídka nejnavštěvovanějšího skotského města EDINBURGH (UNESCO), hlavního města středověkého skotského království, impozantní hrad Edinburgh Castle s expozicí skotských korunovačních klenotů, Old Town - "Královská míle" cesta vedoucí od hradu kolem tří kostelů, z nichž nejkrásnější je katedrála sv. Jiljí, jejíž prolamovaná věž je podpírána korunou obloukovitých pilířů, dlážděné uličky a domy z 18. století.

4. den: Oblastí Lowlands pokračujeme do královského STIRLINGU , historická brána do oblasti Highlands , staré město pod hradem, původní hradby, které nechala vybudovat M. Stuartovna na obranu před Jindřichem VIII. a prohlídka ohromujícího hradu Stirling , skvostná ukázka renesanční architektury Skotska, místo korunovace mnoha skotských králů a královen vč. Marie Stuartovny. Procházka na vrchol ABBEY CRAIG k viktoriánské věži věnované skotskému národnímu hrdinovi Williamu Wallaceovi (Statečné srdce). Odsud se otvírají fantastické výhledy na hrad Stirling. Zastávka na bitevním poli u BANNOCKBURNU , kde skotský král Robert Bruce vybojoval roku 1314 své nejslavnější vítězství a uhájil nezávislost Skotska. Přejezd do oblasti Pitlochry na ubytování.

5. den: HIGHLANDS , typicky skotská krajina, nádherné hory, úzká údolí a návštěva palírny v PITLOCHRY , dobové záznamy praví, že funguje jako farmářská palírna již od r. 1825. Po prohlídce spojené s ochutnávkou navštívíme velkolepé sídlo vévody z Athollu - Blair Castle , jeden z největších skotských zámků se nachází poblíž vesnice Blair Atholl v kraji Pertshire. Díky své strategické poloze na hlavní cestě přes střední část Highlandu je jedním z nejvíce navštěvovaných skotských zámků a vévoda z Athollu má dodnes zvláštní výsadu, držet si svoji soukromou armádu Atholl Highlanders , čítající asi 90 mužů. Přejezd nádherným krajem hor a údolí do hlavního města Vysočiny INVERNESSU . Prohlídka centra města na břehu řeky Ness. Čas na nakupování suvenýrů i ochutnání místních specialit. Nocleh v oblasti Invernessu.

6. den: Program u nejslavnějšího skotského jezera LOCH NESS , zastavíme u romantických ruin středověkého hradu URQUHART tyčících se nad nejhlubší částí jezera. Procházka ke keltskému hradišti v oblasti a městečko Vysočiny - DRUMNADROCHIT na okraji zálivu Urquhart, obklopeno třemi údolími – Glen Urquhart, Glen Moriston a Great Glen. Procházka a prohlídka městečka vč. Loch Ness Centra, které zkoumá legendu "Nessie". Nahlédneme do zákulisí projektu, uvidíme podmořská plavidla používaná při průzkumech, seznámíme se s technikami hledání. Centrum nabízí pohled na příběh Lochnesské příšery. Program pokračuje u zdymadel Kaledonského kanálu a fakult. možností plavby po jezeře z městečka FORT AUGUSTUS , pátrání po Nessie. Odjezd směr ostrov SKYE , foto zastávka u hradu EILEAN DONAN . Ubytování na 2 noci v oblasti.

7. den: Celodenní výlet po ostrově SKYE , opředený legendami, bez něhož si návštěvu Skotska nelze představit, průjezd neporušenou přírodou s fjordy, soutěskami a vodopády. Zastavíme u vyhlídky Kilt Rock , útesy vypínající se do výšky až 60 m u jezera Loch Mealt. Přejezd po východním pobřeží poloostrova Trotternish , bizarní sopečné scenérie, skalní jehla Old Man of Storr , lehký pěší výstup. Navštívíme nejstarší rodové sídlo klanu Mac Leod hrad Dunvegan s nejcennější relikvií Fairy flag. V případě příznivého počasí možno odjet do laguny, v níž žije kolonie asi 300 tuleňů. Na závěr dne PORTREE , prohlídka, večerní městečko.

8. den: Milovníky přírody nadchne Skotská vysočina – údolí GREAT GLEN s vyhlídkou na nejvyšší horu Británie Ben Nevis (1344m), možnost fakultativně vyjet lanovkou ze střediska Nevis Range s fascinujícími výhledy na Vysočinu. Procházka v jednom z nejkrásnějších údolí vysočiny GLEN COE . Zastávka ve vesničce LUSS , která patří k nejhezčím v Lowlands, krásný výhled na jezero Loch Lomond . Odjezd na ubytování do GLASGOW , možnost večerní prohlídky a posezení v Glasgow.

9. den: Historicky první vesnice Skotska GRETNA GREEN , známá především z historie "svatbami na útěku", krátká zastávka. Překročení hranice s Anglií a prohlídka nejzachovalejší římské pevnosti na HADRIÁNOVĚ VALU - Vercovicia a procházka přímo po římském opevnění. Přejezd do Newcastlu, nalodění, lux. večeře na lodi a plavba Severním mořem.

10. den: Snídaně na lodi, připlutí do nizozemského Amsterdamu - Ijmuidenu, cesta Německem a ve večerních hodinách návrat do ČR.

Termíny a ceny

25.07. - 03.08.24 čtvrtek - sobota
snídaně autokarem
33 590 Kč
cena za 10 dní (9 nocí)

Cena obsahuje

 • 6x snídaně,
 • průvodce CK,

Cena neobsahuje

 • coca-cola 2L - od L1,50
 • čaj - od L0,90
 • čedar 350g - od L2,00
 • Do kostelů není vhodné jít s holými rameny a v šortkách, může se vám stát, že nebudete vpuštění dovnitř
 • DOPORUČENÉ KAPESNÉ
 • EURO (označení €)
 • Fakultativní příplatek:
 • káva Costa Coffee - od L3,00
 • krabička cigaret - od L6,00
 • Libra (GPB, značení L)
 • máslo - L1,00
 • mléko 1L - od L1,00
 • pivo - od L3,00
 • Pozor!!! Nové 5librové bankovky, staré přestaly platit v březnu 2017
 • Skotsko má pravomoc vydávat své vlastní Libry ( podobný princip, jako u členských států Eurozóny ). Ty mají naprosto stejnou hodnotu, jako libry britské, nicméně s nimi obvykle zaplatíte pouze na území Skotska ( platí zde samozřejmě též britské libry ). Pokud vám tak nějaké skotské libry zůstanou a víte, že se sem již nevydáte, doporučujeme je vyměnit opět na libry britské či na jinou světovou měnu
 • Skye - laguna s tuleni - L10,00; senioři 60+ L8,50; děti od 5 let L7,00; děti do 5 let vstup zdarma
 • šunky, salámy a párky - od L1,00
 • toastový chléb - od L1,00
 • UPOZORNĚNÍ
 • víno 1L - od L4,50
 • voda 1,5L - od L1,00
 • vstupné, fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
(Popis zájezdu byl aktualizován 01.03.2024)