Egypt A Tajemství Faraonů

0
Egypt - Luxor Egypt - Giza Egypt - Gíza Egypt - chrám královny Hatšepsovet Egypt - Káhira - souk Egypt - Luxor Egypt - poznávací zájezd, pyramidy v Gize Egypt - Rudé moře - Hurghada Poznávací zájezd - Egypt - Abu Simbel Poznávací zájezd - Egypt - Sahara Poznávací zájezd Egypt - Abú Simbel Poznávací zájezd Egypt - chrám v Kom Ombo Poznávací zájezd Egypt - Káhira Poznávací zájezd Egypt - Rudé moře Poznávací zájezd Egypt- Káhira Poznávací zájezd Egypt- Kom Ombo

Zájezd pořádá

REDOK TRAVEL s.r.o.
Nám. Míru 19, 56802 Svitavy

Egypt
Cena od: 44 990
V nabídce od: 29.06.2023
Kód zájezdu: ET304-24

.

Chcete-li zájezd zvýraznit na svém webu, zařadit do kolekce, nebo z nabídky zcela vyřadit...

 • ubytování: různéubytování: různé
  strava: plná penzestrava: plná penze
  doprava: leteckydoprava: letecky
  • Poznávací zájezdy
  • Pobytové zájezdy
  • Pobyty u moře

Oblíbený poznávací zájezd do starověkého Egypta za poznáním země dávné historie i krásné přírody. Pyramidy, sfingy, staré chrámy a jiné archeologické památky, ale i velbloudi, pláže a Rudé moře. Navštívíme Údolí králů, Luxor, Karnak, současnou Káhiru, Asuánskou přehradu, kam se poplavíme lux. lodí po Nilu, mýtickou Alexandrii, monumentální chrámy v Abú Simbelu, projdeme se Núbijskou pouští a na závěr nebude chybět odpočinek u Rudého moře v letovisku Hurghada.

Poznávací zájezd do Egypta provází Ing. Jana Křížová, garance malé skupiny cca 20 osob.

Luxor - Karnak - Údolí králů - chrám královny Hatšepsovet - Edfú - plavba Horním Egyptem po Nilu - Kom Ombo - Abú Simbel - Núbijská poušť - Násirovo jezero - Asuán - Asuánská přehrada - ostrov Philae - Sakkara - Gíza - Alexandrie - Káhira - Hurghada

Vstupní vízum: POVINNÝ PŘÍPLATEK
Vstupní vízum do Egypta - 25 USD, vyřízení a platba při příletu na letišti v Egyptě

Na co se můžete těšit: Západní břeh Nilu a Údolí králů
Asuánská přehrada a Núbijská poušť
Plavba Horním Egyptem po Nilu s ubytováním na lux. lodi 5*
Chrámový komplex Abú Simbel

Časový posun, počasí: ČASOVÝ POSUN
Listopad až březen: o jednu hodinu více než v ČR květen až září: o jednu hodinu více než v ČR duben a říjen: shodný čas jako v ČR

PODNEBÍ
Egypt leží v subtropickém pásmu severní Afriky, takže zde vládne velmi suché pouštní počasí s mírnou zimou a velmi teplým létem. Mimo středomořské pobřeží a oblast delty Nilu panuje v Egyptě suché a horké klima téměř po celý rok. V Egyptě se rozeznávají tři roční období. Jednak je to zima, která trvá od 15. listopadu do 15. března, dále pak první léto od 15. března do poloviny července a posledním ročním obdobím je druhé léto, které přichází v polovině července a trvá až do 15. listopadu. Nejvhodnější doba pro výlety po Egyptě je období zimy, kdy jsou teploty mírnější, a tak tu není tak sucho a vedro. V období prvního léta jsou teploty ještě snesitelné, takže do poloviny července vřele doporučujeme navštívit Egyptská letoviska. Nejteplejším obdobím je druhé léto, kdy se do Egypta vydávají jen opravdoví milovníci parných slunečních dnů. Optimální doba k návštěvě Egypta za účelem cestování a poznávání je mezi říjnem a dubnem, kdy průměrné denní teploty dosahují v Káhiře 24 °C, v Hurghadě 26 °C a voda Rudého moře má okolo 23 °C.


Ubytování: různé
Hotel

UBYTOVÁNÍ
11x ubytování (1x nocleh v lůžk. vlaku do Káhiry, 2x ubytování v hotelu 4* v Káhiře, 4x ubytování v hotelu 4* v Hurghadě s all inclusive, 4x ubytování na lux. lodi 5* s plavbou po Horním Nilu)
STRAVOVÁNÍ
11x snídaně, 10x oběd, 10x večeře

Strava: plná penze

Doprava: letecky
Nástupní místa: 09.03. - 20.03. odjezd L2
23.03. - 03.04. odjezd L2
19.10. - 30.10. odjezd L2
04.12. - 15.12. odjezd L2

letecká přeprava do Egypta a zpět, transfer na letiště a zpět, transfery klim. minibusy dle programu, 1x lůžkový vlak

Program zájezdu

1. den: Odlet dle let. řádu do Hurghady, transfer do hotelu, nocleh.

2. den: Snídaně, pobyt u moře. Možnost fakult. výletu na čtyřkolkách do pouště s možností jízdy na velbloudech, beduínská show, občerstvení . Večeře a nocleh.

3. den: Ráno přejezd do LUXORU , oběd a odpoledne prohlídka chrámů v KARNAKU , největší chrámový komplex na světě, obrovské muzeum pod širým nebem, plné chrámových budov kolem posvátného jezera. Chrámový komplex byl centrem hl. města Nové říše, Vesetu. Ubytování na luxusní 5* lodi.

4. den: Za úsvitu možnost fakult. letu balónem nad Údolím králů . Po snídani dokončení prohlídky Luxoru, na západním břehu Nilu navštívíme ÚDOLÍ KRÁLŮ , malované hrobky významných faraónů Nové říše, které byly vytesány ve skalách, zastavíme v dílně na zpracování vzácného alabastru a navštívíme unikátní zádušní chrám královny HATŠEPSOVET v Deir el Bahrí, zastávka u MEMNONOVÝCH KOLOSŮ , obrovských soch, které bývaly součástí rozlehlého chrámového komplexu faraona Amenhotepa III., otce slavného Achnatona. Na závěr návštěva chrámu v LUXORU , tehdejšího druhého nejdůležitějšího chrámu ve Vesetu, který byl spojen s Karnakem 2 km dlouhou alejí sfing. Oběd a vyplutí směrem Edfú, nocleh na lodi.

5. den: Snídaně na lodi. Prohlídka chrámu v EDFÚ , chrám zasvěcený Hórovi, jednomu z nejdůležitějších bohů staroegyptského panteonu, chrám byl objeven v 19. stol. a téměř celý se dochoval ve své původní podobě, oběd, panoramatická plavba Horním Egyptem po Nilu . Odpolední návštěva chrámu v KOM OMBO , který byl zasvěcen krokodýlímu bohu Sobkovi, nalezneme zde krásně dochovaný nilometr, který měřil výšku hladiny Nilu a dle něj se určovala výše daní ve starověkém Egyptě, uvidíme i slavné reliéfy zobrazující egyptský kalendář nebo chirurgické nástroje. Večeře a nocleh na lodi.

6. den: Snídaně a v brzkých ranních hodinách fakult. návštěva chrámů v ABÚ SIMBEL . Cestou k chrámům překročíme obratník Raka, projedeme NÚBIJSKOU POUŠTÍ a přijedeme ke břehům NÁSIROVA JEZERA . Monumentální skalní chrámy nechal vybudovat mocný faraon Ramesse II. pro sebe a svou manželku Nefertari, kolosální sochy faraonů, reliéfy, které se pojí se známou bitvou u Kadeše proti Chetitům. Atmosféra tohoto pustého místa na břehu jezera, hluboko v Núbijské poušti, je skutečně nezaměnitelná. Návrat na loď, oběd. Odpoledne si zpříjemníme romantickou projížďkou po Nilu na tradiční lodi felúka.

7. den: Prohlídka ASUÁNU , nejjižnějšího egyptského města, brány "černé Afriky", město, které za koloniálních dob, sloužilo jako útočiště před zimou pro evropskou smetánku. Dopoledne přejedeme přes velkou ASUÁNSKOU PŘEHRADU , z jejíž hráze je krásný výhled na obrovskou vodní plochu Násirova jezera , které v délce 500 km zasahuje až do Súdánu. Oběd. Přeplujeme na OSTROV PHILAE s krásně zachovalým chrámem bohyně Isis, prohlídka starověkých žulových lomů s nedokončeným obeliskem a na závěr parfumerie, možnost zakoupení parfémů, které používala i sama Nefertari. Večeře ve vlaku a noční přejezd vlakem do Káhiry.

8. den: Snídaně ve vlaku. Dopoledne návštěva SAKKARY , nekropole bývalého staroegyptského hlavního města Mennoferu. Společně uvidíme známou Džoserovu stupňovitou pyramidu , nejstarší pyramidu na světě, sestoupíme do pyramidy faraóna Tetiho , kde najdeme tajemné texty pyramid a navštívíme i hrobku jeho nejvyššího vezíra, Mererukovu mastabu . Ze Sakkary budeme mít výhled na pyramidová pole v Dahšúru a Abusíru, kde provádí archeologický výzkum Český egyptologický ústav. Po obědě pokračujeme k návštěvě pyramidového komplexu v GÍZE , jediný ze sedmi starověkých divů světa, který se nám dochoval až do současnosti, možnost fakult. návštěvy nitra samotné CHEOPSOVY PYRAMIDY . Dále uvidíme známou SFINGU (obří lev s lidskou hlavou), která byla vytesána z vápencové hory a dodnes hlídá pyramidové pole za ní. Návštěva papyrusové manufaktury , postup výroby papyru. Večeře, ubytování.

9. den: Průjezd oblastí Nilské delty. Návštěva ALEXANDRIE , Alexandr Veliký, Caesar, Kleopatra, slavná knihovna nebo jeden ze sedmi divů starověkého světa – maják na ostrově Faros , vytvořily ze starověké Alexandrie legendární, mýty opředené město. Návštěva rozlehlého podzemního města – katakomb Kom al-Shukafa, které jsou důmyslným a unikátním římským pohřebištěm, oběd, Serapeum, zastávka u moderní Alexandrijské knihovny , která je největší a nejmodernější knihovnou arabského světa. Od knihovny se naskýtá krásný výhled na pevnost Kajt-Bej, která byla v 15. století vystavěna na základech jednoho z divů světa – majáku na ostrově Faros. Návrat do Káhiry, večeře a nocleh. V případě zájmu možná fakult. návštěva představení Světlo a zvuk u pyramid.

10. den: Po snídani celodenní program v egyptské metropoli KÁHIŘE , citadela s Alabastrovou mešitou Mohamada Alího na plošině nad městem, z pevnosti se otevírá nádherný výhled na celou Káhiru, ale i na pyramidy v Gíze. Průjezd kolem Káhirské věže a návštěva Muzea egyptské civilizace mapujícího celou historii Egypta, jehož největší atrakcí je výstava královských mumií vč. Ramene II. nebo královny Hatšepsut . Oběd, návštěva nejstaršího a největšího orientálního bazaru na světě Khan-el Khalili, úzké uličky, obchůdky, pravá orientální atmosféra. Zastávka u slavné mešity Al Azhar a procházka koptskou Káhirou s návštěvou unikátních kostelů, vč. slavného "visícího" kostela, kostela sv. Barbory, Babylon el-Darag aj. V pozdních odpoledních hod. odjezd do Hurghady, večeře, příjezd v pozdních večerních hodinách.

11. den: Pobyt u moře . Možnost fakult. výletu lodí na písečný ostrov GIFTUN, šnorchlování na korálových útesech v tyrkysových vodách Rudého moře, výlet zahrnuje oběd. Návrat na ubytování.

12. den: Snídaně, transfer na letiště a dle let. řádu odlet.

Termíny a ceny

Cena obsahuje

 • leteckou přepravu do Hurghady a zpět,
 • letištní taxy a poplatky,
 • transfery z/na hotel,
 • dopravu klim. busem v průběhu programu,
 • 11x ubytování (1x nocleh v lůžk. vlaku do Káhiry, 2x ubytování v hotelu 4* v Káhiře, 4x ubytování v hotelu 4* v Hurghadě s all inclusive, 4x ubytování na lux. lodi 5* s plavbou po Horním Nilu),
 • 11x snídani, 10x oběd, 10x večeři,
 • místního průvodce,
 • průvodce CK,
 • Upozornění: CK si vyhrazuje právo změnit odletové a příletové místo v návaznosti na aktuální letové řády. V případě odletů/příletů z okolních blízkých letišť např: Vídeň bude zajištěn svoz na/z letiště

Cena neobsahuje

 • vízum,
 • fakultativní výlety a vstupné (cca 200 USD),
 • spropitné (cca 40 USD),
 • fakult. služby a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje",
 • v závislosti na změně může být zájezd prodloužen o 1 den. V takovém případě bude rozšířen počet ubytování se snídaní a účtován povinný příplatek 650,- Kč/os
 • Fakultativní příplatek:
 • 1lůžk. pokoj 11 200 Kč,
 • představení Světlo a zvuk u pyramid 1400 Kč (záloha),
 • výlet do Abú Simbel 2700 Kč (záloha),
 • lodní výlet na ostrov Giftun 1400 Kč (záloha),
 • výlet na čtyřkolkách do pouště za beduíny a jízda na velbloudech 1650 Kč (záloha),
 • let balónem nad Údolím králů 2700 Kč (záloha), v termínu 4.12. bude platba probíhat na místě, cena cca 110 USD/osoba, nutná závazná rezervace předem,
 • komplex. pojištění vč. připojištění vyššího storna zájezdu 1240 Kč
 • Vstupné, platby: ORIENTAČNÍ CENY VYBRANÝCH VSTUPŮ (z r. 2023, PLATBA NA MÍSTĚ) Chrám v Karnaku 300LE
 • Chrám v Luxoru 260 LE
 • Hatšepsutin chrám + vláček 260 LE
 • Údolí králů (vstup do 3 hronek) 400 LE
 • vláček v Údolí králů 20 LE
 • Chrám v Edfú 300 LE
 • Chrám v Kom Ombo 240 LE
 • Chrám Pghilae - loďka 330 LE
 • Katakomby KOM al - Shukafa 100 LE
 • Asuánská přehrada 100 LE
 • Egyptské muzeum 270 LE
 • Káhirská citadela 300 LE
 • Alexandrijská knihovna 100 LE
 • Serapeum 100 LE
 • Qaitbayova citadela 100 LE
 • Pyramidová komplex v Sakkaře 300 LE
 • Pyramidový komplex v Gize 360 LE
 • BAKŠIŠNÉ v Egyptě je zvykem věnovat za veškeré poskytnuté služby – (nosiči v hotelu, řidič v autobusu, místní průvodci, restaurace, apod.) spropitné. Doporučujeme mít u sebe drobné dolarové bankovky (1 USD) na bakšišné (cca 40 USD)
 • DOPORUČENÉ KAPESNÉ dle individuálního zájmu o návštěvu památek cca 150 USD na vstupné, 40 USD bakšišné, vízum a vstupní taxu + hotovost pro osobní potřebu
 • MĚNA A KURZ (ke dni 20.10.2023) 1 USD (americký dolar) = 23.353 CZK (česká koruna)
 • 1 EUR (euro) = 24.665 CZK (česká koruna) 1 EGP (egyptská libra) = 0.749 CZK (česká koruna) 1 USD (americký dolar) = 30.572 EGP (egyptská libra)
 • 1 EUR (euro) = 32.290 EGP (egyptská libra) Peněžní jednotkou je egyptská libra - LE nebo LEG (EGP) = 100 piastrů. Bankovky jsou vydávány v hodnotách 200, 100, 50, 20, 10, 5 a 1 librové, bankovky v hodnotě 50 a 25 piastrů jsou v oběhu, nejsou však příliš používané. Mince jsou v hodnotách 1 EGP a 25, 10, 5 piastrů. Do Egypta je možno vyvážet jakoukoliv volně směnitelnou měnu v jakémkoliv množství. V hotelích a některých obchodech lze platit bez problémů cestovními šeky a eurošeky a rovněž platebními kartami. To ale neplatí na tržištích ani na výletních lodích po Nilu, kde se platí výhradně hotovými penězi. Peníze lze měnit v hotelích, směnárnách nebo v bankách bez poplatku za výměnu. Banky jsou otevřeny od pondělí do pátku od 8:30 do 14:00 hodin
 • DOLARY, NEBO EURA?
 • Vezměte si s sebou raději dolary. Dolary mají totiž oproti euru lepší kurz. Euro Egypťané znají také, ale na spoustě míst s ním zaplatíte ve stejném kurzu jako s dolary
(Popis zájezdu byl aktualizován 04.04.2024)