Kréta – Ostrov Zapomenutých Civilizací

0
Řecko - Kréta - pláž Elafonissi Kréta - hory a olivovníky ostrova Kréta - Chania Kréta - Chania Kréta - Chania - maják Kréta - kaňon Samaria Kréta - klášter Moni Arkadi Kréta - Knóssos Kréta - laguna Balos Kréta - laguna Balos Kréta - náhorní plošina Lassithi Kréta - poznávací zájezd Kréta - soutěska Samaria Kréta - Spinalonga Kréta - Spinalonga Kréta - západ slunce na Krétě Poznávací zájezd Řecko - Kréta - Heraklion Poznávací zájezd Řecko - Kréta - Kritsá Poznávací zájezd Řecko Kréta - palác Knóssos Řecko - Kréta - Festos Řecko - Kréta - Chora Sfakion Řecko - Kréta - Matala

Zájezd pořádá

CESTOVKA POHODA s.r.o.
U Černé věže 26, 37001 České Budějovice

Řecko
Cena od: 29 990
V nabídce od: 01.11.2022
Kód zájezdu: RE/GR447-23

 • ubytování: různéubytování: různé
  strava: polopenzestrava: polopenze
  doprava: leteckydoprava: letecky

Poznejte s námi Krétu, místo bohů a hrdinských postav, největší, nejhornatější a nejjižnější řecký ostrov, který omývají hned čtyři moře – Libyjské, Krétské, Myrtoanské a Karpatské. Málokterá krajina má tak bohatou historii, jako právě tento ostrov, na němž se zrodila zhruba před 3000 lety př. n. l. Minojská civilizace a zanechala po sobě obrovské stavební komplexy, nástroje, umělecká díla, nové písmo a královské paláce, z nichž ty nejvýznamnější navštívíme – Knossos, Festos, Malia. Kréta je silně spojena i s Diem, nejvyšším z řeckých bohů. Málokterá krajina má tak bohatou historii, jak tento ostrov, na kterém každý z jeho pozdějších dobyvatelů zanechal nepřehlédnutelnou stopu.
Kréta nás okouzlí i krásnou přírodou, tyrkysovým mořem a jedinečnými plážemi. Přesvědčíme se na vlastní oči, že řecký klenot - pláž Elafonisi patří jednoznačně k nejkrásnějším plážím ostrova a že soutěska Samaria v Bílých horách je přírodní skvost Kréty. Poznejte s námi ostrov v oblíbené kombinaci odpočinku na plážích a poznávacích výletů.

Heraklion – Knóssos – Malia – Elouda – ostrov Spinalonga – náhorní plošina Lassithi – Festós – Górtys – Mátala – Rethymnon – klášter Moni Arkadi – NP Samaria – Chora Sfakion – Chánia – pláž Elafonisi


Ubytování: různé
hotel***

UBYTOVÁNÍ
9x ubytování v hotelu*** ve 2lůžk. pokoje s příslušenstvím

STRAVOVÁNÍ
9x polopenze
Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů.

Strava: polopenze

Doprava: letecky
Nástupní místa: 03.09. - 12.09. odjezd L2

letecky, po destinaci se budeme pohybovat mikrobusem

Program zájezdu

1. den: 1. den zájezdu: Odlet s průvodcem na ostrov Kréta, transfer na hotel. 2. den zájezdu: Dopoledne prohlídka archeologického areálu v KNÓSSU , nejnavštěvovanější památka na ostrově Kréta a jedna z nejvýznamnějších v celém Řecku, správní centrum mínojské civilizace. Odpoledne návštěva archeologického muzea v HERAKLIONU , které překvapí svou velikostí a sbírkami artefaktů, především z období mínojské civilizace ale i celé historie Kréty. Procházka po městě, prohlídka fotogenické benátské pevnosti Koules u starého přístavu, katedrála Agios Minas – nejvýznamnější svatostánek Heraklionu. 3. den zájezdu: Pobyt u moře. 4. den zájezdu: Prohlídka archeologického areálu MALIA s vykopávkami minójského města. Pokračujeme do letoviska ELOUDA , odtud lodí na OSTROV SPINALONGA (kdysi ostrov malomocných). Malý ostrov s bohatou historií z dob Benátské republiky se nachází v zálivu Elounda a patří k nejnavštěvovanějším místům východní Kréty. Zdejší pevnost z konce 16. století chránila záliv a blízký přístav před osmanskými nájezdníky. Na hotel se vrátíme přes náhorní plošinu LASSITHI s tisíci větrnými mlýny. 5. den zájezdu: Výlet na jih ostrova. FESTÓS - jedno z nejvýznamnějších archeologických nalezišť na Krétě, pochází odtud slavný a záhadný "disk z Faistu", významné centrum mínojské civilizace, palác Festós. GÓRTYS , bývalé hlavní město tehdejší římské provincie. Odpoledne možnost koupání v Libyjském moři a návštěva rybářské vesnice MÁTALA s unikátním jeskynním komplexem a krásnou pláží, která se pravidelně umisťuje v první desítce nejkrásnějších pláží na Krétě. Svůj půvab získala především monumentálním skalním masivem, který pláž obklopuje. A právě zde najdeme desítky malých jeskyní, které pocházejí zhruba z období kolem roku 2000 př. n. l. 6. den zájezdu: Výlet do města RETHYMNO , pyšnící se nádherným starým přístavem s korzem a majákem vystavěným Egypťany v 19. stol., malým historickým centrem s úzkými uličkami, masivní pevností Fortezza z dob Benátské republiky, jež se tyčí na ostrohu nad městem a mořem a dalších staveb z období benátské nadvlády. Při zpáteční cestě na hotel zastávka v klášteře MONI ARKADI , pocházející z konce tzv. benátského období, krásná ukázka krétské renesanční architektury. 7. den zájezdu: Celodenní výlet do NP SAMARIA , který se rozkládá v pohoří Lefka Ori (Bílé hory). Túra nejznámější a nejkrásnější stejnojmennou horskou SOUTĚSKOU SAMARIA . Během výletu na vás čekají úchvatné výhledy na okolní hory dosahující výšek i přes 2000 metrů, úzké kaňony, vysoké skály. průchod tzv. Železnými vraty s průrvou ne širší než 2-5 m. Na závěr cca 1 hod. plavba lodí z AGHIA ROUMELI do CHORA SFAKION a zpět autobusem na hotel. 8. den zájezdu: Pobyt u moře. 9. den zájezdu: Prohlídka kdysi hlavního města ostrova CHÁNIA , přezdívaného "Řecké Benátky", které patří k nejhezčím na Krétě a chlubí se úzkými uličkami ve svém starém centru, které odkazuje právě na minulost Benátské republiky. Styl staveb i atmosféra jsou italskému městu velmi podobné. Poté přejezd na jihozápadní část ostrova, na rajskou PLÁŽ ELAFONISI . Zde si budete připadat jak v Karibiku. Jedná se o jednu z nejkrásnějších pláží ostrova, která je známá růžově zbarveným pískem. Pláž spojuje pevninu se stejnojmenným ostrůvkem, který je plný písečných dun. Na písečných dunách můžete zahlédnout květenství mořských narcisů a možná spatříte i mořskou želvu karetu obrovskou, která si zdejší pláže vybrala pro pravidelnou snůšku vajec. Návrat na hotel. 10. den zájezdu: Dle let. řádu transfer na letiště, odlet do Prahy.

Termíny a ceny

03.09. - 12.09.23 neděle - úterý
polopenze letecky (Praha)
29 990 Kč
cena za 10 dní (9 nocí)

Cena obsahuje

 • 9x polopenzi,
 • 9x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
 • průvodce CK,
 • transfery z/na letiště,

Cena neobsahuje

 • a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje",
 • Fakultativní příplatek:
 • spropitné,
 • vstupné,
(Popis zájezdu byl aktualizován 07.12.2022)