Bavorské Alpy, Orlí Hnízdo

0
Německo - Alpy a zámek Hohenschwangau Německo - Bavorské Alpy - Kehlstein Německo - zámek Neuschwanstein Poznávací zájezd Bavorsko - Berchtesgaden - Kehlsteinhaus Poznávací zájezd Bavorsko - zámek Linderhof Poznávací zájezd Bavorsko - zámek Linderhof Poznávací zájezd Bavorsko - zámek Neuschwanstein Poznávací zájezd Německo - Bavorské Alpy a jezero Königsee Poznávací zájezd Německo - Berchtesgaden Poznávací zájezd Německo - Eibsee a Zugspitze Poznávací zájezd Německo - jezero Königsee Poznávací zájezd Německo - Orli hnizdo - Kehlstein Poznávací zájezd Německo - Zugspitze Poznávací zájezd Německo - Zugspitze Poznávací zájezd Německo - Zugspitze Poznávací zájezd Německo - Zugspitze Poznávací zájezd Německo - Zugspitze, horní stanice Poznávací zájezd Rakousko - Innsbruck Poznávací zájezd Rakousko - Innsbruck Poznávací zájezd Rakousko - Innsbruck Poznávací zájezd Rakousko - Innsbruck Poznávací zájezd Rakousko - Innsbruck - Bergisel Poznávací zájezd Rakousko - Innsbruck - Helblinghaus

Zájezd pořádá

REDOK TRAVEL s.r.o.
Nám. Míru 19, 56802 Svitavy

Německo
Cena od: 7 000
V nabídce od: 11.10.2022
Kód zájezdu: D663-23

 • ubytování: různéubytování: různé
  strava: snídaněstrava: snídaně
  doprava: autokaremdoprava: autokarem
  • Poznávací zájezdy

Bavorsko, země oplývající nádhernou alpskou scenérií. Navštívíme okouzlující přírodu NP Berchtesgaden, městečka a vesnice, pohádkové zámky a zavítáme i do Innsbrucku, hlavního města rakouského Tyrolska. Ubytování v hotelu pod nejvyšší horou Německa Zugspitze.

Linderhof – Neuschwanstein – most Highline 179 - Zugspitze – Garmisch-Partenkirchen – soutěska Partnachklamm – Mittenwald – Innsbruck – Kehlstein - Orlí Hnízdo - Berchtesgaden

Doporučujeme: vrchol Kehlstein a Orlí hnízdo
visutý most Highline179
pohádkový Neuschwanstein
hora Zugspitze s vyhlídkovou plošinou


Ubytování: různé
hotel***

UBYTOVÁNÍ
3x ubytování v hotelu*** - 2lůžk.pokoje s příslušenstvím

STRAVOVÁNÍ
3x snídaně formou bufetu. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Strava: snídaně

Doprava: autokarem
Nástupní místa: 02.08. - 06.08. Odjezd A + Litomyšl, Vysoké Mýto

Doprava je zajištěna dálkovým klim. autobusem. V autobuse Vám budou určena místa dle předem připraveného zasedacího pořádku, který sestavuje cestovní kancelář v závislosti na datu zakoupení.

Program zájezdu

1. den: 1. den zájezdu: V pozdních nočních hodinách odjezd z ČR. 2. den zájezdu: Ráno prohlídky zámků bavorského krále Ludvíka II.: LINDERHOF s francouzskou zahradou a romantickými pavilony, následuje zámek NEUSCHWANSTEIN , postavený po vzoru středověkých rytířských hradů s interiéry ztvárňujícími germánské legendy, doplněné byzantskými a islámskými prvky. Krásný výhled na zámek se nám naskytne z mostu Marienbrücke nad propastí Pöllathschlucht . Na protilehlém návrší se tyčí další z paláců bavorských králů z rodu Wittelsbachů, zámek HOHENSCHWANGAU . Večer ubytování a případná večeře v hotelu pod západní stěnou Zugspitze. 3. den zájezdu: Ráno sedlo FERNPASS , nad nímž je ve výšce 114 m zavěšen visutý Tibetský most HIGHLINE 179 . Pro svou neuvěřitelnou délku 406 m je most zapsán v Guinessově knize rekordů. Dopoledne výjezd lanovkou na nejvyšší horu Německa – ZUGSPITZE (2966 m n. m.) - vyhlídková plošina na rakousko-německé hranici na vrcholu hory skýtá jedinečné výhledy na nejvyšší vrcholy Vysokých Taurů, Tyrolských a Voralberských Alp, vč. švýcarských vrcholů. Odpoledne nejznámější středisko Bavorských Alp GARMISCH - PARTENKIRCHEN , dějiště olympijských her. Od skokanských můstků projdeme divokou vápencovou soutěskou PARTNACHKLAMM . Návrat na ubytování. 4. den zájezdu: Bavorské městečko MITTENWALD , centrum NP Karwendel, proslulé nejen unikátními malbami z 18. stol. na fasádách zdejších domů a kostelní věži, ale i výrobou houslí. Přejezd do Rakouska, INNSBRUCK , hlavní město Tyrolska, kouzelné město pod Alpami na břehu Innu. Procházka historickým centrem, Zlatá stříška, barokní skvost Helblingshaus, hotel Zlatý Orel. Navštívíme poutní kostel sv. Jakuba s obrazem P. Marie od Lukáše Cranacha a kostel Hofkirche s unikátní hrobkou Maxmiliana I. a sochami Habsbrurků v životní velikosti. Rodinná firma Grassmayer Innsbruck vyrábí již více než 400 let zvony pro celé Rakousko a okolní země. Fantastický výhled na město a okolní hory se nám naskytne z vyhlídkové plošiny nad skokanským můstkem Bergisel vybudovaným pro Olympijské hry v roce 1964. Návrat na ubytování. 5. den zájezdu: Turistický magnet Bavorska, krásná oblast BERCHTESGADENSKÝCH ALP . Speciálním autobusem, následně pak výtahem v hoře vyjedeme na vrchol KEHLSTEIN (1834 m n. m.), kde se tyčí proslulé " ORLÍ HNÍZDO " – Hitlerova čajovna. Z této odvážné stavby se nám naskytne překrásný výhled na celý NP Berchtesgadensko. Prohlídka solného dolu v BERCHTESGADENU je spojena s plavbou po podzemním solném jezeře. Po prohlídce odjezd do ČR, předpokládaný návrat do Prahy 23.00 hod. a dále dle míst nástupů.

Termíny a ceny

02.08. - 06.08.23 středa - neděle
snídaně autokarem
7 000 Kč
cena za 5 dní (4 noci)

Cena obsahuje

 • dopravu lux. klim. autobusem,
 • 3x ubytování v hotelu*** - 2lůžk.pokoje s příslušenstvím, balkonem, Wifi,
 • 3x snídani formou bufetu,
 • průvodce CK

Cena neobsahuje

 • vstupné,
 • lanovky,
 • fakultativní služby,
 • vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
 • Fakultativní příplatek:
 • 1lůžk.pokoj 1400 Kč,
 • 3x večeře formou bufetu 1200 Kč,
 • zámek Neuschwanstein - vstup dospělý 500 Kč, děti do 17,99 let 70 Kč (nutná objednávka předem),
 • komplexní pojištění vč. storna zájezdu a případné nákazy Covid-19 v ČR i zahraničí 200 Kč,
 • Vstupné, platby: ORIENTAČNÍ CENY VSTUPŮ (z r. 2021) – ceny v EUR (€)
 • Zámek Linderhof 10 €
 • Zámek Neuschwanstein 13 €
 • Zámek Hohenschwangau 18 €
 • Kombi vstupenka – zámek Hohenschwangau a zámek Neuschwanstein – skupinový vstup (české audio, vč. povinného rezervačního poplatku) cca 23 €
 • Highline 179 – vstup (skupina nad 20 os.) 7 € (vstup pro jednotlivce 8 €)
 • Zugspitzebahn – zpáteční jízdenka 49,50 €, skupinové nad 15 os. 42 €
 • Partnachklamm – vstup do soutěsky 6 €
 • Innsbruck – Hofkirche 8 €
 • Innsbruck – Bergisel (skokanský můstek) 10 €, skupinové nad 10 os. 9 €
 • Kombi vstupenka – Bergisel Stadium + "DAS TIROL PANORAMA" Museum 14 €
 • Kehlsteinhaus (Orlí hnízdo) vč. výtahu tam i zpět 28 €
 • Solný důl Berchtesgaden 20 €, skupinové nad 20 os. 18 €
 • Kombi vstupenka – Orlí hnízdo + solný důl Berchtesgaden 44,70 €
 • DOPORUČENÉ KAPESNÉ
 • Doporučujeme na vstupy cca 170 €, není podmínkou všechny objekty navštívit. Další kapesné dle vlastního uvážení. Vstupné do navštívených objektů, vláčky, lanovky, MHD, lodičky, trajekty na ostrovy u výletů nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, pokud není v odstavci "cena zahrnuje" výslovně uvedeno jinak
 • MĚNA A KURZ
 • EURO (značení €), 1 € = cca 26 Kč
(Popis zájezdu byl aktualizován 07.02.2023)