Švýcarsko A Glacier Express

0
Švýcarsko - Matterhorn mapka - Švýcarsko a Glacier express Poznávací zájezd Švýcarsko Poznávací zájezd Švýcarsko - Furkapass Poznávací zájezd Švýcarsko - Jungfrauregion Poznávací zájezd Švýcarsko - Jungfrauregion Poznávací zájezd Švýcarsko - Luzern Poznávací zájezd Švýcarsko - Luzern Poznávací zájezd Švýcarsko - Matterhorn Poznávací zájezd Švýcarsko - pohled na Matterhorn Poznávací zájezd Švýcarsko - pohled z Pilatusu na Luzern Poznávací zájezd Švýcarsko - vláček na Pilatus Poznávací zájezd Švýcarsko - výhled na Matterhorn Poznávací zájezd Švýcarsko - Wallis Poznávací zájezd Švýcarsko, Chur Švýcarsko - Luzern Švýcarsko - Luzern

Zájezd pořádá

REDOK TRAVEL s.r.o.
Nám. Míru 19, 56802 Svitavy

Švýcarsko
Cena od: 11 214
V nabídce od: 05.10.2022
Kód zájezdu: CH650-23

 • ubytování: různéubytování: různé
  strava: snídaněstrava: snídaně
  doprava: autokaremdoprava: autokarem
  • Poznávací zájezdy

Oblíbený poznávací zájezd do Švýcarska 2023. Poznáme zemi jedinečných přírodních krás v pestrých barvách léta a jeho železniční nej. Nejstrmější zubačku světa na Pilatus. Přes sto let starou zubačku na TOP OF EUROPE Jungfraujoch, nejvýše položená železniční stanice v Evropě, v oblasti věčného sněhu a ledu. Svezeme se i moderním Glacier expressem "nejpomalejším rychlíkem světa".

Zájezdy provází Petr Horák, Lukáš Zedníček.
Vadúz – Luzern - Pilatus - Grindelwald - Jungfrauregion - Kleine Scheidegg - Jungfraujoch - Trümmelbaschské vodopády - Fiesch – Wallis – Zermatt - Gornergratt – Klein Matterhorn - Brig – panoramatická jízda Glacier Expressem: Andermatt - Oberalppass – Disentis – průsmyk Albula - St. Moritz - Vadúz


Ubytování: různé
hotel

UBYTOVÁNÍ
3x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím.

STRAVOVÁNÍ
3x snídaně a 1x večeře. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Strava: snídaně

Doprava: autokarem
Nástupní místa: 18.07. - 23.07. Odjezd A, B + Plzeň
08.08. - 13.08. Odjezd A, B + Plzeň

Doprava je zajištěna dálkovým klim. autobusem. V autobuse Vám budou určena místa dle předem připraveného zasedacího pořádku, který sestavuje cestovní kancelář v závislosti na datu zakoupení.

Program zájezdu

1. den: 1. den zájezd: Odjezd ve večerních hodinách (cca v 01:00 hod. 18.8. překročení hranic z ČR). 2. den zájezd: Ráno příjezd do historického centra země LUZERN - středověké Staré město proslavené dřevěnými mosty Kapellbrücke a Spreuerbrücke přes řeku Reuss, městské opevnění, hlavní náměstí Weinmarkt s pozdně renesanční radnicí a pro zájemce největší švýcarské dopravní muzeum, variantně doporučujeme fakultativně tzv. ZLATÝ OKRUH výjezd lanovkou na PILATUS , lodí po Vierwaldstättském jezeře, dále zubačkou (nejstrmější ozubnicová trať na světě) a dolů lanovou dráhou. Odjezd na ubytování. 3. den zájezd: Centrum Bernských Alp GRINDELWALD . Lehká pěší turistika v gigantické kulise, v oblasti horských čtyřtisícovek JUNGFRAUREGIONU . Fakult. vyjedeme zubačkou přes KLEINE SCHEIDEGG , horou EIGEREM s překrásnými vyhlídkami na ledovce a věčný sníh, do nejvýše položeného nádraží v Evropě (3454 m n.m.) na JUNGFRAUJOCH – Top of Europe . Ostatní mohou přejet i busem. Při zpáteční cestě navštívíme skalní TRÜMMELBASCHSKÉ VODOPÁDY . Odjezd přes úchvatné vysokohorské sedlo Grimselpass na ubytování do hotelu*** ve FIESCHI . 4. den zájezd: Návštěva kantonu WALLIS s deseti nejvyššími horami Švýcarska. Celodenní program v oblasti alpských velikánů, přejezd do TÄSCHE a následně vlakem do ZERMATTU na úpatí MATTERHORNU , nejkrásnější hory Evropy. Prohlídka malebného městečka, které si i přes turistický ruch uchovává kouzlo pravé švýcarské horské vesnice. Fakultativní výlet horským vlakem do GORNERGRATTU (3100 m n. m) nebo lanovkou na KLEIN MATTERHORN , odkud můžeme obdivovat svět alpských velikánů v kraji věčného ledu. Návrat na hotel. 5. den zájezd: Ráno jízda panoramatickým vláčkem "nejpomalejším rychlíkem světa" GLACIER EXPRESSEM z ANDERMATTU do St. Moritzu, úsek je považován za nejkrásnější a jízda trvá cca 6 hod. Nejvyššího bodu trasy dosáhneme v OBERALPPASS (2033 m n. m), sjezd do DISENTISU s monumentálním benediktinským klášterem a projedeme krásnou Rýnskou soutěskou, cesta dále pokračuje mezi památkami kantonu Graubünden , průsmykem ALBULA (UNESCO), kde se vlak "kroutí" v točitých tunelech a překonává řadu mostů a galerií. Cestu ukončíme ve městě ST. MORITZ . Krátce navštívíme VADÚZ , hlavní město jednoho z evropských ministátů LICHTENŠTEJNSKA . Následuje odjezd do ČR. 6. den zájezd: Předpokládaný příjezd v ranních hodinách, Praha cca v 6:00 hod. a dále dle míst nástupů.

Termíny a ceny

červenec 2023

18.07. - 23.07.23 úterý - neděle
snídaně autokarem
Sleva 8% 12 190 Kč 11 214 Kč
cena za 6 dní (5 nocí)

srpen 2023

08.08. - 13.08.23 úterý - neděle
snídaně autokarem
Sleva 8% 12 190 Kč 11 214 Kč
cena za 6 dní (5 nocí)

Cena obsahuje

 • dopravu lux. klim. autobusem,
 • vláček Täsch – Zermatt a zpět,
 • 3x ubytování v hotelu*** - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím (z toho 1x v oblasti Grindelwaldu a 2x ve Fieschi),
 • 3x snídani,
 • 1x večeři,
 • průvodce CK

Cena neobsahuje

 • vstupné,
 • lanovky,
 • fakultativní výlety a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
 • Fakultativní příplatek:
 • 1lůžk. pokoj 3000 Kč (omezený počet),
 • 2x večeře ve Fieschi 1700 Kč,
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu a případné nákazy Covid-19 v ČR i zahraničí 240 Kč,
 • Zájemci o výlet Glacier Express 2900 Kč (do 25 let 2200 Kč) - nutná rezervace předem v CK, min. měsíc před odjezdem. Jungfraujoch (trasa Grindelwald – Jungfraujoch – Lauterbrunnen) a Pilatus informace o aktuální ceně poskytne CK
 • Vstupné, platby: ORIENTAČNÍ CENY VSTUPŮ (z r. 2022) – ceny v CHF
 • Jungfraujoch cca 112 CHF
 • Zlatý okruh - Pilatus cca 64 CHF
 • lanovka Egishorn 51 CHF
 • Městský bus u Pilatusu cca 4,10 CHF
 • Gornegratt cca 126 CHF
 • Klein Matterhorn cca 112 CHF
 • Trümmelbachské vodopády 15 CHF
 • Glacier express 2800 Kč (předem v CK)
 • DOPORUČENÉ KAPESNÉ
 • Doporučujeme na vstupy cca 20 € a cca 350 CHF, není podmínkou všechny objekty navštívit. Další kapesné dle vlastního uvážení. Vstupné do navštívených objektů, vláčky, lanovky, MHD, lodičky, trajekty na ostrovy u výletů nejsou zahrnuty v ceně zájezdu, pokud není v odstavci "cena zahrnuje" výslovně uvedeno jinak
 • MĚNA A KURZ
 • Švýcarský frank (značení CHF), 1 CHF = cca 23 Kč
 • EURO (značení €), 1 € = cca 26 Kč

Slevy

 • 3. osoba na pokoji 700 Kč
(Popis zájezdu byl aktualizován 07.12.2022)