Jeseníky

0
Poznávací zájezd Česko - přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně Poznávací zájezd Česko - Karlova Studánka Poznávací zájezd Česko - Praděd Poznávací zájezd Česko - Velké Losiny Poznávací zájezd Česko - Jeseníky Poznávací zájezd Česko - Karlova Studánka Poznávací zájezd Česko - Karlova Studánka Poznávací zájezd Česko - zámek Velké Losiny

Zájezd pořádá

CESTOVKA POHODA s.r.o.
U Černé věže 26, 37001 České Budějovice

Česká republika
Cena od: 8 990
V nabídce od: 05.11.2021
Kód zájezdu: RE/CZ708-22

 • ubytování: různéubytování: různé
  strava: polopenzestrava: polopenze
  doprava: autokaremdoprava: autokarem
  • Poznávací zájezdy

Jeseníky jsou velmi pestrou oblastí po stránce přírodní, kulturní i historické. Setkáme se zde s horskou i podhorskou krajinou, původní květenou a mnoha historickými památkami včetně lidové architektury.

Dolní Morava - Stezka v oblacích - Praděd - Karlova Studánka - Ramzová - Šerák - Červenohorské sedlo - Dlouhé Stráně - Zlaté Hory - Rejvíz - jeskyně Na Pomezí - Jeseník - Velké Losiny

Doporučujeme: unikátní vodní dílo Dlouhé Stráně
výstup na Praděd
výhledy ze Stezky v oblacích
Velké Losiny a výroba ručního papíru


Ubytování: různé
Hotel Dlouhé Stráně*** - dolní budova, se nachází v klidném prostředí přímo v CHKO Jeseníky. V hotelu je k dispozici Wi-Fi připojení, wellness služby a bowling.

hotel

Ubytování
2lůžk. pokojích s vlastním příslušenstvím

Stravování
polopenze

Strava: polopenze

Doprava: autokarem
Nástupní místa: 04.07. - 09.07. Odjezd A+Mohelnice, nástupní místo Olomouc není možné

Doprava je zajištěna dálkovým klim. autobusem. V autobuse Vám budou určena místa dle předem připraveného zasedacího pořádku, který sestavuje cestovní kancelář v závislosti na datu zakoupení.

Program zájezdu

1. den: Ráno odjedeme na pomezí Orlických hor a Jeseníků na DOLNÍ MORAVU . Zde pod Kralickým Sněžníkem ve výšce 1116 m n.m. vyjedeme lanovkou variantě pěšky na hřeben Slamníku a pokračujeme na unikátní STEZKU V OBLACÍCH , která se vypíná 58,8 m nad okolním svažitým terénem a dominuje právě hřebenu Slamníku. Jedinečné výhledy na Jeseníky, Kralický Sněžník, Krkonoše a do Polska. K večeru příjezd na ubytování do Loučné nad Desnou, večeře.

2. den: Nejvyšší bod Hrubého Jeseníku a Moravy PRADĚD . Pěší trasa povede z Ovčárny na Praděd (2,5 km), dále k chatě Barborka (2,5 km) a poté sestoupíme (5,5 km) do KARLOVY STUDÁNKY , prohlídka půvabného lázeňského města. Pokud nechcete turistický výlet absolvovat, je možné strávit volný čas v Karlově Studánce.

3. den: Návštěva horského střediska RAMZOVÁ a turistický výlet na ŠERÁK a ČERVENOHORSKÉ SEDLO po trase: Ramzová - sedačkovou lanovkou na Šerák – přechod na Keprník (2 km) – Vozka (2,5 km) – Na Příčné (2,5 km) – sestup do Červenohorského sedla (5,5 km) - prohlídka lyžařského střediska. Pokud nechcete turistický výlet absolvovat, je možné vyjet lanovkou na Šerák a zpět a strávit volný čas v Červenohorském sedle.

4. den: Prohlídka unikátního vodního díla přečerpávací elektrárny DLOUHÉ STRÁNĚ . Návštěva zlatokopeckého skanzenu ve ZLATÝCH HORÁCH , kde uvidíme repliku zlatorudných mlýnů a hornické osady. Zbytek dne strávíme v REJVÍZU , horská obec s přírodní rezervací, důležitá pramenná oblast, rašelinní vegetace a naučná stezka k Mechovému jezírku.

5. den: Prohlídka krasové jeskyně NA POMEZÍ . Návštěva lázeňského města JESENÍK , v jehož historii cinká zlato a stříbro. Starý vodní hrad upravený v 18. stol. na zámek, památné kostely, lázně Jeseník, Prissnitzova naučná stezka. Individuální volno ve městě.

6. den: Po snídani odjíždíme přes VELKÉ LOSINY , kde si prohlédneme nádherný renesanční zámek s arkádovým nádvořím, Muzeum papíru a Ruční papírnu, kde se ruční papír vyrábí už přes 400 let. Variantně pro zájemce relaxace v termálním parku TERMÁLY LOSINY , regenerační vodní svět, blahodárné termální vody, bazény napouštěné přírodní termální vodou. Návrat domů.

Termíny a ceny

Cena obsahuje

 • 5x polopenzi (snídaně formou bufetu, večeře),
 • 5x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s možností přistýlky s příslušenstvím,
 • dopravu klim. busem,
 • průvodce CK

Cena neobsahuje

 • 1lůžk. pokoj 2250 Kč,
 • Dlouhé Stráně - elektrárna - cca 80 Kč (dle počtu účastníků)
 • Dolní Morava - Stezka v oblacích - 240 Kč; děti 3-15 let 170 Kč – bez lanovky, 490 Kč; děti ve věku 3-15let 370 Kč – s lanovkou tam i zpět
 • Doporučená částka na vstupné cca 1000 Kč. Není podmínkou všechny vstupy se skupinou absolvovat
 • Fakultativní příplatek:
 • Jeseník - vodní tvrz - 70 Kč; děti 35 Kč
 • jeskyně Na Pomezí 130 Kč; senioři 65+ a studenti do 26 let 100 Kč; děti ve věku 3-15 let 60 Kč
 • lanovka Ramzová – Šerák - jeden směr - 170 Kč; děti 130 Kč, zpáteční 270 Kč; děti 160 Kč
 • Praděd - rozhledna - 150 Kč+ děti ve věku 6-15 let 80 Kč; děti do 6 let zdarma
 • rašeliniště na Rejvízu - 30 Kč
 • Studenti se studentským průkazem (ISIC), senioři nad 65 let mají nárok na zlevněné vstupné
 • Velké Losiny - Papírna - 130 Kč; senioři 65+, studenti a děti ve věku 6-15 let 95 Kč
 • Velké Losiny - termály - 350 Kč (3 hodiny)
 • Velké Losiny - zámek - 140 Kč; senioři 65+ a mládež do 18 let 100 Kč; děti do 6 let vstup zdarma
 • vstupné vč. termálů, fakult. služby, lanovky, rekreačního poplatku a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
 • Vstupné, platby: Orientační ceny vstupů z roku 2020
 • výjezd kyvadlovou dopravou na Ovčárnu cca 25 Kč
 • Zlaté Hory – zlatokopecký skanzen - 50 Kč; děti ve věku 6-15 let 30 Kč; děti do 6 let vstup zdarma
(Popis zájezdu byl aktualizován 09.06.2022)