Bavorské Alpy, Orlí Hnízdo

0
Poznávací zájezd Německo - Eibsee a Zugspitze Poznávací zájezd Bavorsko - Berchtesgaden - Kehlsteinhaus Poznávací zájezd Bavorsko - zámek Linderhof Poznávací zájezd Bavorsko - zámek Linderhof Poznávací zájezd Bavorsko - zámek Neuschwanstein Poznávací zájezd Bavorsko - zámek Neuschwanstein Poznávací zájezd Německo - Bavorské Alpy a jezero Königsee Poznávací zájezd Německo - Berchtesgaden Poznávací zájezd Německo - jezero Königsee Poznávací zájezd Německo - Zugspitze Poznávací zájezd Německo - Zugspitze Poznávací zájezd Německo - Zugspitze Poznávací zájezd Německo - Zugspitze Poznávací zájezd Německo - Zugspitze, horní stanice Poznávací zájezd Rakousko - Innsbruck Poznávací zájezd Rakousko - Innsbruck Poznávací zájezd Rakousko - Innsbruck Poznávací zájezd Rakousko - Innsbruck Poznávací zájezd Rakousko - Innsbruck - Bergisel Poznávací zájezd Rakousko - Innsbruck - Helblinghaus

Zájezd pořádá

CESTOVKA POHODA s.r.o.
U Černé věže 26, 37001 České Budějovice

Německo
Cena od: 6 432
V nabídce od: 21.10.2021
Kód zájezdu: RE/D663-22

 • ubytování: různéubytování: různé
  strava: snídaněstrava: snídaně
  doprava: autokaremdoprava: autokarem
  • Poznávací zájezdy

Bavorsko, země oplývající nádhernou alpskou scenérií. Navštívíme okouzlující přírodu NP Berchtesgaden, městečka a vesnice, pohádkové zámky a zavítáme i do Innsbrucku, hlavního města rakouského Tyrolska. Ubytování v hotelu přímo pod nejvyšší horou Německa Zugspitze.

Linderhof – Neuschwanstein – most Highline 179 - Zugspitze – Garmisch-Partenkirchen – soutěska Partnachklamm – Mittenwald – Innsbruck – Kehlstein - Orlí Hnízdo - Berchtesgaden

Doporučujeme: vrchol Kehlstein a Orlí hnízdo
visutý most Highline179
pohádkový Neuschwanstein
hora Zugspitze s vyhlídkovou plošinou


Ubytování: různé
hotel***

UBYTOVÁNÍ
3x ubytování v hotelu*** - 2lůžk.pokoje s příslušenstvím

STRAVOVÁNÍ
3x snídaně formou bufetu. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Strava: snídaně

Doprava: autokarem
Nástupní místa: 27.07. Odjezd D + Ostrava (+500)

Doprava je zajištěna dálkovým klim. autobusem. V autobuse Vám budou určena místa dle předem připraveného zasedacího pořádku, který sestavuje cestovní kancelář v závislosti na datu zakoupení.

Program zájezdu

1. den: 1. den zájezdu: V pozdních nočních hodinách odjezd z ČR. 2. den zájezdu: Ráno prohlídky zámků bavorského krále Ludvíka II.: LINDERHOF s francouzskou zahradou a romantickými pavilony, následuje zámek NEUSCHWANSTEIN , postavený po vzoru středověkých rytířských hradů s interiéry ztvárňujícími germánské legendy, doplněné byzantskými a islámskými prvky. Krásný výhled na zámek se nám naskytne z mostu Marienbrücke nad propastí Pöllathschlucht . Na protilehlém návrší se tyčí další z paláců bavorských králů z rodu Wittelsbachů, zámek HOHENSCHWANGAU . Večer ubytování a případná večeře v hotelu pod západní stěnou Zugspitze. 3. den zájezdu: Ráno sedlo FERNPASS , nad nímž je ve výšce 114 m zavěšen visutý Tibetský most HIGHLINE 179 . Pro svou neuvěřitelnou délku 406 m je most zapsán v Guinessově knize rekordů. Dopoledne výjezd lanovkou na nejvyšší horu Německa – ZUGSPITZE (2966 m n. m.) - vyhlídková plošina na rakousko-německé hranici na vrcholu hory skýtá jedinečné výhledy na nejvyšší vrcholy Vysokých Taurů, Tyrolských a Voralberských Alp, vč. švýcarských vrcholů. Odpoledne nejznámější středisko Bavorských Alp GARMISCH - PARTENKIRCHEN , dějiště olympijských her. Od skokanských můstků projdeme divokou vápencovou soutěskou PARTNACHKLAMM . Návrat na ubytování. 4. den zájezdu: Bavorské městečko MITTENWALD , centrum NP Karwendel, proslulé nejen unikátními malbami z 18. stol. na fasádách zdejších domů a kostelní věži, ale i výrobou houslí. Přejezd do Rakouska, INNSBRUCK , hlavní město Tyrolska, kouzelné město pod Alpami na břehu Innu. Procházka historickým centrem, Zlatá stříška, barokní skvost Helblingshaus, hotel Zlatý Orel. Navštívíme poutní kostel sv. Jakuba s obrazem P. Marie od Lukáše Cranacha a kostel Hofkirche s unikátní hrobkou Maxmiliana I. a sochami Habsbrurků v životní velikosti. Rodinná firma Grassmayer Innsbruck vyrábí již více než 400 let zvony pro celé Rakousko a okolní země. Fantastický výhled na město a okolní hory se nám naskytne z vyhlídkové plošiny nad skokanským můstkem Bergisel vybudovaným pro Olympijské hry v roce 1964. Návrat na ubytování. 5. den zájezdu: Turistický magnet Bavorska, krásná oblast BERCHTESGADENSKÝCH ALP . Speciálním autobusem, následně pak výtahem v hoře vyjedeme na vrchol KEHLSTEIN (1834 m n. m.), kde se tyčí proslulé " ORLÍ HNÍZDO " – Hitlerova čajovna. Z této odvážné stavby se nám naskytne překrásný výhled na celý NP Berchtesgadensko. Prohlídka solného dolu v BERCHTESGADENU je spojena s plavbou po podzemním solném jezeře. Po prohlídce odjezd do ČR, předpokládaný návrat do Prahy 23.00 hod. a dále dle míst nástupů.

Termíny a ceny

Cena obsahuje

 • 3x snídani formou bufetu,
 • dopravu lux. klim. autobusem,
 • průvodce CK

Cena neobsahuje

 • 3x večeře formou bufetu 1100 Kč,
 • DOPORUČENÉ KAPESNÉ
 • Fakultativní příplatek:
 • fakultativní služby,
 • komplexní pojištění vč. storna zájezdu a případné nákazy Covid-19 v ČR i zahraničí 200 Kč,
 • lanovky,
 • MĚNA A KURZ
 • připojištění Covid-19 (doplňkové pojištění ke komplexnímu pojištění - rozšířená ochrana) Evropa - 30 Kč/den
 • vstupné,
 • vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
(Popis zájezdu byl aktualizován 09.11.2021)