Rumunsko - Přes hory a kláštery do Drákulovy Transylvánie

0
Rumunsko - hrad Peles Rumunsko - Brašov - vstupní brána
Rumunsko - Bukovina
Rumunsko - Busteni Rumunsko - Drákulův hrad Bran Rumunsko - Drákulův hrad Bran - letecky pohled Rumunsko - Hrad Peles Rumunsko - Ialomita Rumunsko - jezero Lacu Rocu Rumunsko - Klášter Neamt Rumunsko - Klášter Neamt Rumunsko - klášter Neamt Rumunsko - klášter Voronet Rumunsko - Klášter Voronet - malby Rumunsko - klášter Voronet - malby Rumunsko - kostel sv. Nikolase - Brašov Rumunsko - kostel v Sapintě Rumunsko - náměstí v Brašově Rumunsko - pohoří Bucegi - skalní útvary Babele - Sfinga Rumunsko - pohoří Ceahlau Rumunsko - pohoří Ceahlau Rumunsko - pohoří Ceahlau
Rumunsko - Sighisoara Rumunsko - Sighisoara Rumunsko - Sighisoara - kostel Rumunsko - Sighisoara - typické uličky Rumunsko Viscri - opevněný saský kostel

Zájezd pořádá

CK Poznání s.r.o.
Palackého třída 2744, 53002 Pardubice

Rumunsko
V nabídce od: 09.04.2010
Kód zájezdu: TRA

 • ubytování: hotelubytování: hotel
  strava: polopenzestrava: polopenze
  doprava: autokaremdoprava: autokarem
  • Poznávací zájezdy
  • Aktivní dovolená
  • Turistika

Pojeďte se sami přesvědčit, jak velký turistický rozvoj zaznamenalo Rumunsko v posledních letech. Už se nemusíte obávat prázdných obchodů, rozbitých silnic a obtěžování místních obyvatel. Naopak budete příjemně překvapeni rozlehlostí hor a hřebenů, stejně jako pestrostí přírody, bohatstvím zajímavostí a množstvím památek. V Rumunsku jsou všechna turistická centra dobře vybavená fungujícími službami a naše hotely jsou na velmi slušné úrovni s vydatnou polopenzí. Ceny v restauracích se pohybují jen o něco málo výše než u nás, takže vám nic nebrání si zde dovolenou pěkně užít. Neváhejte a pojeďte s námi navštívit ryzí zemi. Časy se neúprosně mění. Provází L. Martinek.


Ubytování: hotel
v hotelu ve 2lůžkových pokojích.

Strava: polopenze
7x polopenze.

Doprava: autokarem

Program zájezdu

1. - 2. den: odpoledne odjezd z ČR přes Slovensko a Maďarsko do Rumunska, návštěva proslulého "VESELÉHO HŘBITOVA" (UNESCO) v SAPINTĚ, procházka živým "skanzenem", prohlídka dvou unikátních dřevěných kostelíků (nejstaršího a údajně nejhezčího) ve vesnici IEUD. Příjezd do horského střediska BORSA, ubytování v hotelu, večeře.

3. den: výlet po jižní BUKOVINĚ, cestou návštěva malovaných klášterů VORONET, který je též nazýván Sixtinskou kaplí východu a poklidnějšího, dřevěnou hradbou chráněného kláštera HUMOR. Dále prohlídka jednoho z nejstarších obydlených klášterů Moldávie, kláštera NEAMT, život místních popů, ubytování v hotelu (2 noclehy ve stejném hotelu) v horském centru DURAU.

4. den: "poctivá" celodenní turistika národním parkem v pohoří CEAHLAU, možnost výstupu na nejvyšší vrchol TOACU (1 904 m) nebo kratší pěší procházka k vodopádu DURATOIDEA či k turistické chatě FINTINALE. Návrat do hotelu.

5. den: přejezd do BIKAZSKÉ SOUTĚSKY (úzká silnička je sevřena až 300 m vysokými srázy), pěší výlet mezi skalními stěnami, jezero LACU ROSU, fakultativně projížďka na loďce po jezeře, přejezd do hotelu v Sovatě.

6. den: návštěva solných dolů v PRAIDU a vycházka do rezervace solného krasu vytvořeného říčkou Corund, odpoledne relaxační koupání v jedinečném heliotermálním jezeře Lacu Ursu.

7. den: přejezd do "perly Karpat", horského střediska SINAIA, přes středověké město SIGHISOARA (další perla UNESCO) s rodným domem Vlada Tepese Drákuly, které díky svému starobylému rázu tvoří skvělou bránu do Transylvánie. Pak cestou navštívíme jeden z opevněných kostelů transylvánských "Sasů" ve vesnici SASCHIZ (UNESCO). V podvečer nás čeká krátká zastávka ve městě BRAŠOV, prohlídka historického jádra. Ubytování v hotelu v Sinaia, 2 noclehy ve stejném hotelu.

8. den:

9. - 10. den: dopoledne procházka k SINAISKÉMU KLÁŠTERU a na královský zámek PELES s nádhernými bohatě zdobenými interiéry, který leží v anglickém parku. Odpoledne přejezd k domnělému tajemnému Drákulovu hradu BRAN, noční přejezd do ČR přes Maďarsko a Slovensko, návrat v dopoledních hodinách.

Termíny a ceny

Zájezd nemá k dispozici žádné termíny.
(Popis zájezdu byl aktualizován 26.11.2020)