Některým našim partnerům připravujeme kromě českých www stránek i jazykové mutace.

Automatický přepočet cen

Aby obsluha těchto webů byla co nejjednodušší, připravili jsme modul pro automatickou synchronizaci ceníků, překlad číselníků a některých popisů. Ceníky se tak mohou editovat pouze pro jedny webové stránky (obvykle pro českou verzi) a systém zajistí automatický přepočet cen do jiné měny podle nastaveného kurzu včetně navýšení a zaokrouhlení, nebo podle pevných koeficientů. Synchronizace cen probíhá standardně jednou denně, pokud cestovní kancelář nepožaduje jinou frekvenci aktualizace.

Systém také umožňuje definovat, u kterých zájezdů se cena synchronizovat momentálně nemá. To dovoluje cestovní kanceláři ceny těchto zájezdů podle potřeby upravit, aniž by došlo k přepočtu podle nastaveného kurzu.

Bez synchronizace

Chcete-li ale ceníky pro český a zahraniční trh editovat odděleně, není to problém. Synchronizace probíhat nebude, ovšem i tak lze nastavit automatický přepočet (navýšení/snížení) cen v případě, že se kurz cizí měny vůči Kč nějak výrazně změní.

Synchronizace popisů a fotek

Ačkoli to u cizojazyčných webů není příliš běžné, lze nastavit i pravidelnou synchronizaci popisů a fotografií. Zejména u slovenských webů to naši partneři využívají, než si postupně nahradí popisy zájezdů cizojazyčnými texty.

XML export v cizí měně

Pro každou jazykovou mutaci pak připravujeme speciální XML export s cenami v jiné měně a přeloženými číselníky (tj. typ stravy, dopravy, ubytování, apod.).