>
Novinky

Jeruzalém

18. listopadu 2013
Od doby, kdy král David před asi třemi tisíci roky učinil z Jeruzaléma své hlavní město a jeho syn Šalamoun tam postavil první chrám, už jen vyslovení názvu města vyvolává představy krásy a vážnosti, aktivity a vzrušení. A dnes, právě tak jako v dobách minulých, je Jeruzalém současně cílem nesčetných poutníků, tak i sídlem vlády a pulzujícím městským centrem, které nabízí nespočet činností od těch světských až po posvátné. Právě tak přináší povzbuzení i jen procházky některými předměstími Jeruzaléma, necháte-li se unášet jejich jedinečným vzhledem: prohlédněte si Yemin Moshe na druhé straně údolí naproti Starému městu, s exkluzivními sídly a uměleckými galeriemi, budovy Khanova divadla z tureckého období a německou a italskou kolonii…Mea Shearim, kde si pravověrní Židé uchovali atmosféru východoevropského města, Knesset a nádhernou budovu Nejvyššího soudu a Wohlův růžový sad s tisíci růžových keřů, jděte po Haasově promenádě a potěšte se panoramatickým pohledem na Staré město nebo se projděte až nahoru na zdi samotného Starého města.

Jeruzalém předvádí své umělecké výtvory minulosti a poklady moderního věku nejrůznějším způsobem, od archeologických parků po sochařské výtvory pod širým nebem od proslulých umělců – od Galderovy abstraktní plastiky po Marka Chagalla v Knessetu a jeho slavná okna z barevného skla v nemocnici Hadassa. Návštěva  Svatého města je zkrátka zážitkem, kde vzrušující přítomnost žije současně s historickou minulostí.